Onderwijsinnovatie

Handige AI-tools voor onderwijsprofessionals

Werken aan de digitale wendbaarheid van het onderwijs

Ga aan de slag met doordacht digitaliseren en transformeer jouw onderwijsinstelling! Op het vlak van digitalisering zijn er de afgelopen...

Vertrouwen schoolleiders in Nationaal Plan Onderwijs groeit fors

Het vertrouwen onder schoolleiders in het Nationaal Plan Onderwijs na Corona neemt flink toe. Dat blijkt uit een peiling van...

Math van Loo: een blik op de Staat van het Onderwijs 2021

Hoewel hij niet betrokken was bij het opstellen van de Staat van het Onderwijs 2021, een jaarlijks terugkerend rapport van...

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt de onderwijssector een unieke kans, maar moet wel deels worden bijgestuurd. Dat was de strekking...

Rolmodellen bij onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Readification moet ontlezing onder jongeren tegengaan

De Leescoalitie en gameontwikkelaar Ubisoft willen met Readification de ontlezing onder jongeren tegengaan. Bij deze vorm van leesbevordering vormen populaire...

“We moeten niet focussen op leerachterstanden”

De hoofdboodschap uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021, opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs, luidt: benut...

Geringe invloed coronapandemie op succes van afgestudeerde HBO’ers op de arbeidsmarkt

Ondanks de coronapandemie hebben afgestudeerde HBO’ers het redelijk goed gedaan op de arbeidsmarkt in 2020. Dat blijkt uit de HBO-Monitor...

Procedures en afspraken bij onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Nut en noodzaak van onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Basisschoolleerlingen leren beter samen met robot

Basisschoolkinderen in regulier en speciaal onderwijs maken vorderingen als ze leren sámen met een robot. Dat ontdekten Daniel Davison en...