Onderwijsinnovatie

Juni is maand van AI in het onderwijs

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt de onderwijssector een unieke kans, maar moet wel deels worden bijgestuurd. Dat was de strekking...

Rolmodellen bij onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Readification moet ontlezing onder jongeren tegengaan

De Leescoalitie en gameontwikkelaar Ubisoft willen met Readification de ontlezing onder jongeren tegengaan. Bij deze vorm van leesbevordering vormen populaire...

“We moeten niet focussen op leerachterstanden”

De hoofdboodschap uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021, opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs, luidt: benut...

Geringe invloed coronapandemie op succes van afgestudeerde HBO’ers op de arbeidsmarkt

Ondanks de coronapandemie hebben afgestudeerde HBO’ers het redelijk goed gedaan op de arbeidsmarkt in 2020. Dat blijkt uit de HBO-Monitor...

Procedures en afspraken bij onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Nut en noodzaak van onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Basisschoolleerlingen leren beter samen met robot

Basisschoolkinderen in regulier en speciaal onderwijs maken vorderingen als ze leren sámen met een robot. Dat ontdekten Daniel Davison en...

Nu werken aan een slim, vaardig, creatief en digitaler Nederland

De doelstelling van het ministerie van OCW is dat iedereen goed onderwijs kan volgen en zich daarmee kan voorbereiden op...

RSG Simon Vestdijk kiest in coronatijd voor onderwijsontwikkeling, maar wel in lager tempo

Hoewel deze coronatijd extra werkdruk veroorzaakt voor leraren, team- en schoolleiders, kiest het team van RSG Simon Vestdijk in Harlingen...

Studenten NHL Stenden aan de slag met mkb-opdrachten in de Digitale Werkplaats

Mbo- en hbo-studenten kunnen sinds kort aan de slag met digitaliseringsvragen van mkb-ondernemers uit de regio Drenthe. De studenten doen...