Home Thema's Onderwijsinnovatie Platform realiseert 7.500 inschrijvingen voor minoren van LDE-alliantie
Onderwijsinnovatie

Platform realiseert 7.500 inschrijvingen voor minoren van LDE-alliantie

Nieuws

Door gebruik te maken van het platform eduXchange.nl slaagde de LDE-alliantie (Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, TU Delft) erin om in 3,5 uur tijd 7.500 geslaagde minor-inschrijvingen te realiseren voor 207 minoren. Normaal zou het inschrijven van studenten voor minoren bij andere instellingen weken werk hebben gekost voor elk van de drie instellingen. Daarmee was het een prachtig resultaat voor de pilot Studentmobiliteit.

Pilot Studentmobiliteit

De pilot Studentmobiliteit is door het landelijke Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT opgestart om mobiliteit van studenten gemakkelijk te faciliteren. Voor studentenmobiliteit is keuzevrijheid in het samenstellen van het curriculum nodig. Studenten moeten zich kunnen oriënteren en inschrijven op het onderwijsaanbod van de eigen en van andere instellingen. Dit moet echter ook gebeuren op een manier dat studenten de regie over hun data houden, en dat hun privacy dus beschermd is. Uiteindelijk moet de infrastructuur voor studentmobiliteit bestaan uit vier onderdelen:

  • Onderwijsaanbod ter beschikking stellen
  • Onderwijsaanbod publiceren
  • Inschrijven door student
  • Gegevensuitwisseling tussen instellingen

SURF heeft een infrastructuur ontwikkeld en maakt daarbij gebruik van diensten als OOAPI, SURFeduhub en eduID. Met als resultaat het eduXchange platform waar studenten zich veilig en makkelijk kunnen inschrijven voor vakken.

EWUU-alliantie en LDE-alliantie

Zes samenwerkende universiteiten, de EWUU-alliantie (Universiteit Utrecht, TU Eindhoven, Wageningen University & Research) en de LDE-alliantie (Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, TU Delft) gebruiken het eduXchange platform voor het:

  • oriënteren op het vak- en minoraanbod.
  • inschrijven op een vak en of minor waarbij de gegevens digitaal worden uitgewisseld tussen instellingen.
  • terugkoppelen van behaalde resultaten van vakken.

Om instellingen te blijven ondersteunen in hun ambities rondom flexibilisering, krijgt de pilot Studentmobiliteit een vervolg binnen het programma Npuls. Npuls is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee.

Bron: SURF

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek