Home Thema's Onderwijsinnovatie Referentiearchitectuur FORA helpt bij informatiemanagement op school
Onderwijsinnovatie

Referentiearchitectuur FORA helpt bij informatiemanagement op school

Achtergrond

Bij het organiseren van informatiemanagement op school is een gemeenschappelijke taal van groot belang. FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur) is een uitwisselbare referentiearchitectuur voor po, vo en so. FORA geeft inzicht in processen en activiteiten en aan welke spelregels deze moeten voldoen. FORA heeft sturende, uitvoerende en ondersteunende functies.

Regie op ict

Een gemeenschappelijke taal is belangrijk omdat:

 • Het mogelijk maakt te analyseren welke informatie er nodig is om bepaalde activiteiten te kunnen uitvoeren.
 • Het de mogelijkheid biedt passende informatievoorziening te realiseren.
 • Het de mogelijkheid biedt om regie op ict in te vullen.

FORA is van, voor en door de scholen ontwikkeld. FORA richt zich in de scholen op de informatiemanager. Die kan met FORA collega’s helpen om:

 • Informatie georganiseerd te krijgen.
 • Het belang daarvan te duiden.
 • Er in goede samenwerking uitvoering aan geven.

De bedrijfsdomeinen zijn uitgewerkt in hoofdfuncties (Bevoegd gezag, Schoolleiding, Onderwijs, Onderwijsondersteuning, Leerlingbegeleiding en -zorg, Bedrijfsvoering) en in de volgende modellen:

 • Bedrijfsfuncties.
 • Referentiecomponenten en applicatiefuncties.
 • Informatieobjecten.
FORA-modellen

In de FORA-modellen staan alle referentiemodellen die voor alle scholen in het po en vo relevant zijn.

Bedrijfsfunctiemodel

Het bedrijfsfunctiemodel met referentiecomponenten bevat verwijzingen naar systemen. Zo is inzichtelijk welke activiteiten met welk systeem kan worden ondersteund.

Informatiemodel

De bedrijfsfuncties van het informatiemodel hebben informatieobjecten die:

 • De bedrijfsfuncties ondersteunen of
 • Een informatieobject als resultaat hebben

Zo wordt duidelijk wat de informatiebehoefte van een school is om de functies van een school uit te oefenen. Daarna moet de informatiebehoefte worden ingevuld, zodat die aansluit bij de informatievoorziening. Als laatste kan de school dan de juiste software (inclusief leermiddelen), hardware en netwerk aanschaffen.

Bron: Kennisnet

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics