Home Thema's Onderwijsinnovatie Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Nationaal Programma Onderwijs
Onderwijsinnovatie

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Nationaal Programma Onderwijs

Nieuws

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt de onderwijssector een unieke kans, maar moet wel deels worden bijgestuurd. Dat was de strekking van het Rondetafelgesprek gehouden over het Nationaal Programma Onderwijs, dat de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer op 26 mei heeft gehouden over het Nationaal Programma Onderwijs. Tijdens het Rondetafelgesprek werden ook de uitkomsten van een wetenschapstoets besproken die in opdracht van de commissie is gedaan.

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de coronacrisis. Hiervoor wordt in 2,5 jaar in totaal 8,5 miljard euro voorzien. Daarvan wordt 5,8 miljard euro gebruikt voor basisonderwijs en 2,7 miljard euro voor middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast wordt er structureel 645 miljoen euro beschikbaar gesteld om het toenemende aantal studenten en studenten te compenseren.

Volgens een artikel van de VO-raad naar aanleiding van het Rondetafelgesprek was er veel kritiek op de huidige invulling van het Nationaal Programma Onderwijs. Met name het ontbreken van heldere doelen (wat willen we bereiken, wanneer zijn we tevreden?) en een duidelijk plan voor de monitoring van deze doelen, werden vaak genoemd. De wetenschappers pleitten voor een nationaal onderzoeksprogramma op basis van heldere indicatoren op landelijk niveau, waarbij op hoofdlijnen wordt gemonitord op sectorniveau en via reguliere kanalen wordt gemonitord op schoolniveau. Een ander aandachtspunt daarbij was dat er geen zicht is op de landelijke omvang van de achterstanden; dit kan het lastig maken de voortgang op dit punt te meten. 

Meerdere sprekers vonden het tijdspad te krap. Daarom pleitten ze ervoor om scholen de middelen over een langere periode (van drie of vier jaar) te laten uitsmeren, rust in te bouwen, en scholen de tijd te geven om te bepalen waar het geld het beste kan worden ingezet. 

De aanwezige wetenschappers waren kritisch over de menukaart voor interventies. Het is krachtig om te werken vanuit evidence based aanpakken, stelden zij, maar de menukaart is te breed voor het inlopen van de achterstanden (hiervoor is verlenging van onderwijstijd en tutoring vooral relevant), en te smal voor het duurzaam werken aan onderwijskwaliteit. 

Alle partijen wezen tenslotte op het belang van leraren en schoolleiders in het gehele proces en willen daarom vanuit het NPO ook in hen en hun professionalisering investeren.

Opzet

Het Rondetafelgesprek bestond uit drie blokken: Wetenschapstoets, Partijen uit het veld en Mix van genodigden.

Tijdens de Wetenschapstoets kwamen Roel Bosker, hoogleraar Onderwijswetenschappen en directeur van GION onderwijs/onderzoek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Tamara van Gog, o.a. hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht, aan het woord.

Bij de Partijen uit het veld schoven uiteenlopende stakeholders – al of niet digitaal – aan:  Tamar van Gelder, waarnemend voorzitter Algemene Onderwijsbond (mede namens CNV en FvOV), Petra van Haren, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Sharon Martens, voorzitter Lerarencollectief Nijmegen en Nienke Luijckx, Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Het derde blok, Mix van genodigden, bood een podium aan: Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort 2019/2020, Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijs Ontwikkeling Nederland (OON), vereniging van adviesbureaus en jeugdhulp, Lobke Vlaming, directeur Ouders en Onderwijs Utrecht, en Elijah Delsink, Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO).

Bekijk hier het Rondetafelgesprek terug.

De bijbehorende stukken vind je hier.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Whitepaper: Naar een veiligere, hybride onderwijsomgeving
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl