Home Thema's Onderwijsinnovatie Schoolverlatersdashboard breed inzetbaar
Onderwijsinnovatie

Schoolverlatersdashboard breed inzetbaar

Schoolverlatersdashboard breed inzetbaar
Achtergrond

Hoe haal je data uit een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters, met en zonder diploma? Dat was het onderwerp van de Datadinsdag die MBO Digitaal op 14 mei organiseerde.

Arbeidsmarktpositie van schoolverlaters

Centraal stond het onderzoek dat de ROC’s van de vier grote steden onlangs uitvoerden omdat er zeker in de vier grote steden, een stijging was van het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv’ers). Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters, met en zonder diploma.

Voor het onderzoek schakelden Roel Klaver van ROC van Amsterdam-Flevoland en Leo de Wit en Aad van der Werf van het Albeda College de hulp in van onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau CINOP. CINOP verrijkte de CBS-data over de periode 2016/2017 tot en met 2020/2021 met data van UWV en DUO en maakte . Daarmee is uiteindelijk een schoolverlatersdashboard voor de vier grote steden gemaakt, waarin veel interessante informatie te vinden is. Het dashboard bestaat uit drie tabbladen: een algemeen overzicht, een tabblad ‘werkenden in detail’ en een tabblad ‘werksector’. Daarbinnen kun je bijvoorbeeld inzoomen op opleiding, leerweg, locatie, werksector of contractvorm.

Het schoolverlatersdashboard van de vier grote steden is alleen toegankelijk voor eigen instellingen. Er komt nog een algemeen dashboard dat voor iedereen toegankelijk is en elke deelnemende instelling krijgt toegang tot haar eigen data. Zo kan iedere instelling inzicht krijgen in de arbeidsmarktpositie van zijn schoolverlaters. De instellingen van de vier grote steden in het dashboard kunnen ook bij elkaar kijken en zo hun resultaten benchmarken. 

Enkele bevindingen uit het onderzoek
  • Omgevingsfactoren (zoals de buurt, wijk of gemeente waarin een student woont) in de vier grote steden spelen een veel belangrijkere rol bij schoolverlaten dan onderwijsfactoren, zoals leerweg of niveau. Voor mbo-instellingen buiten de vier grote steden geldt dit minder.
  • Utrecht heeft de meeste werkende schoolverlaters en de minste schoolverlaters die in de categorie ‘overig’ vallen of een uitkering hebben. De categorie ‘overig’ bestaat uit schoolverlaters die thuis op de bank zitten of bijvoorbeeld voor hun kinderen zorgen en/of mantelzorg verlenen.
  • Voortijdige- en gediplomeerde schoolverlaters van ROC van Amsterdam-Flevoland keren vaker terug in het onderwijs dan schoolverlaters zonder diploma. 
  • Een hoger onderwijsniveau leidt tot minder schoolverlaters die in de categorie ‘overig’ vallen of een uitkering hebben.
  • Zowel gediplomeerde als ongediplomeerde schoolverlaters vinden steeds vaker werk.
Conclusie naar aanleiding van bevindingen

De arbeidsmarktpositie van schoolverlaters hangt vooral af van hun lokale omgeving en sociaaleconomische status. Het is dus heel belangrijk om lokale partners, zoals de gemeente en de leerplicht, te betrekken bij het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. Daarbij verdienen vooral de groep ‘overig’ en ‘vsv’ers die niet meer terugkeren naar school’, extra aandacht.

Tijdens de Datadinsdag laat De Wit weten dat scholen de data ook breder kunnen inzetten, bijvoorbeeld voor:

  • Loopbaanontwikkeling.
  • Het kwaliteitsplan. Het jaarverslag.
  • De mbo-agenda.
  • In het kader van de zorgplicht voor schoolverlaters die in 2025 ingaat.
  • Voor de lobby die ervoor moet zorgen dat de aanpak van vsv niet alleen bij de scholen ligt.
Vervolg

De vier grote steden gaan door met het schoolverlatersonderzoek. Ook andere scholen en regio’s, zoals Pact Brabant, zijn inmiddels met het onderzoek gestart. De Wit laat tijdens Datadinsdag weten dat elke school mee kan doen en dat je vervolgens per regio kunt afspreken om de data met elkaar te delen, zoals de vier grote steden doen. De kosten worden daardoor in verhouding lager. Interesse om mee te doen aan het schoolverlatersonderzoek? Neem contact op met Ronald Ferket van CINOP via rferket@cinop.nl.

Bron: MBO Digitaal.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek