Home Thema's Onderwijsinnovatie Senaat krijgt vaste Kamercommissie Digitalisering
Onderwijsinnovatie

Senaat krijgt vaste Kamercommissie Digitalisering

Senaat krijgt vaste Kamercommissie Digitalisering
Nieuws

De Tweede Kamer had al een commissie Digitale Zaken, maar nu krijgt ook de Senaat een vaste Kamercommissie Digitalisering. De Senaat besloot op initiatief van GroenLinks, BBB, CDA, D66 en Volt op 16 januari tot het instellen van zo’n commissie. De fracties van PVV, VVD, SP, JA21 en SGP stemden tegen.

Voorgeschiedenis vaste Kamercommissie Digitalisering

In de voorgaande zittingsperiode van de Eerste Kamer (2019-2023) heeft een werkgroep van de commissie Justitie en Veiligheid verkend hoe de kennis van de Kamerleden over digitalisering versterkt kan worden. In de huidige Kamer, die op 13 juni 2023 is geïnstalleerd, heeft een discussie plaatsgevonden over de wenselijkheid van het instellen van een aparte commissie die zich met digitalisering gaat bezighouden.

Doel van de Kamercommissie Digitalisering

De commissie Digitalisering zal nieuwe (wets-)voorstellen in behandeling nemen die behoren tot de portefeuille van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering of een opvolgend bewindspersoon met digitalisering in de portefeuille. Verder zal de commissie in overleg treden met de vakcommissies over (het bieden van ondersteuning bij) de behandeling van (Europese) wetgeving en andere relevante voorstellen.

Bijzondere aandachtsgebieden Kamercommissie Digitalisering

De initiatiefnemers willen dat de commissie Digitalisering in het bijzonder focus legt op:

 • Het borgen van publieke waarden en de digitale uitvoerbaarheid.
 • Het ontwikkelen van toetsingscriteria.
 • Het monitoren van toekomstige ontwikkelingen, waaronder (de inkadering van) de ontwikkeling van artificiële intelligentie en de benutting daarvan, ook door parlementen zelf. 
 • Het inventariseren van (wetenschappelijke) deskundigheid nationaal en internationaal.
 • Het verhogen van het kennisniveau t.a.v. digitalisering bij alle leden.
 • Het in- en extern fungeren als aanspreekpunt voor digitaliseringskwesties.

Een jaar na de instelling van de commissie vindt er een evaluatie plaats.

Tweede Kamer heeft Commissie Digitale Zaken

In de Tweede Kamer is er al langer een Commissie Digitale Zaken. Deze commissie houdt zich bezig met zes thema’s:

 1. Opkomende en toekomstige technologieën.
 2. Digitaal burgerschap en democratie.
 3. Digitale grondrechten en data-ethiek.
 4. Digitale infrastructuur en economie.
 5. Online veiligheid en cybersecurity.
 6. Digitaliserende overheid.

Bron: Eerste Kamer.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening