Home Thema's Onderwijsinnovatie SURF kiest voor de ecosysteem-aanpak
Onderwijsinnovatie

SURF kiest voor de ecosysteem-aanpak

Nieuws

SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, heeft een nieuwe strategie: 3 rollen, 1 SURF – 2022-2027. Er staat in beschreven hoe zij eraan bijdragen dat het Nederlandse onderwijs en onderzoek kan uitblinken. Met onder andere samenwerken in ecosystemen als belangrijk speerpunt.

Rollen van SURF

SURF wil bewuster gaan handelen naar de drie rollen die SURF van oudsher heeft.

 1. SURF als vereniging, waarin leden samen optrekken over de grenzen van hun campus heen en samen met de SURF-organisatie kennis ontwikkelen, bundelen en delen over de optimale inzet van ict in onderwijs en onderzoek.
 2. SURF als dienstverlener, waarin de SURF-organisatie een betrouwbaar en state-of-the-art dienstenaanbod levert dat in samenspraak met leden tot stand is gekomen.
 3. SURF als innovatiewerkplaats, waarin een omgeving wordt gecreërd waar leden onderling en met de SURF-organisatie optimaal kunnen samenwerken aan complexe innovatievraagstukken. SURF kiest bij deze vraagstukken voor een ecosysteem-aanpak, waarbij verschillende partijen, afspraken en technologieën worden samengebracht om gezamenlijk een oplossing te realiseren.
Samenwerken in ecosystemen

Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig om te borgen dat inhoud en technologie elkaar versterken. Nationaal en internationaal is samenwerking nodig. SURF heeft een rol om deze te bevorderen. Daarbij kiest SURF voor een integrale benadering waarin mensen (instellingen, experts, leveranciers), afspraken (protocollen, standaarden) en technologie (dienstverlening en innovatie) op een gestructureerde manier samenkomen en een oplossing bereiken. Dat is de ecosysteem-aanpak. De rol van SURF in een ecosysteem kan:

 • coördinerend zijn,
 • initiërend zijn,
 • die van leverancier van kennis of technologie.

De rol kan in verschillende fases van de ontwikkeling van het ecosysteem anders zijn.

Innovatiezones en ambities

De strategie rondom de innovatiewerkplaats richt zich op negen innovatiezones in de sector met elk een ambitie: één domeinoverstijgende innovatiezone, vier voor het domein onderwijs en vier voor het domein onderzoek. SURF wil deze innovatiezones met de ecosysteem-aanpak verder brengen. Het bereiken van de ambitie wordt ondersteund met projecten in road­maps, die meerdere jaren kunnen duren. De roadmaps en KPI’s worden de komende tijd samen met leden uitgewerkt. Publieke waarden, architectuur en andere bouwstenen vanuit de vereniging, innovatie en dienstverlening komen in elke innovatiezone terug.

Domein onderwijs- en onderzoekoverstijgend

 • Innovatiezone: State of the art (cyber)veiligheid. Ambitie: SURF zorgt dat de sector weerbaar is, zodat iedereen in het Nederlands onderwijs en onderzoek open, veilig en zonder zorgen zijn of haar werk kan doen.

Domein onderwijs

 • Flexibel onderwijs mogelijk maken. Ambitie: Het Nederlandse onderwijs beschikt over een basisinfrastructuur die het makkelijk maakt om onderwijsinformatie uit te wisselen.
 • Digitale leermaterialen stimuleren. Ambitie: Het Nederlandse hoger onderwijs beschikt via SURF over een samen­hangend dienstenportfolio voor digitale leermaterialen. De SURF-leden hebben regie op de prijs en de toegangs-en gebruiksvoor­waarden van gelicenseerde digitale leermaterialen van uitgevers.
 • Studiedata verantwoord benutten. Ambitie: In 2027 kan het Nederlandse onderwijs de kansen van het gebruik van data voor en in het onderwijs op een transparante en verantwoorde manier benutten. Drempels zijn verder verlaagd om data in te zetten voor innovatie en kwaliteitsverbetering.
 • Online onderwijs en digitaal toetsen verzorgen. Ambitie: Studenten kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk hoogwaardig onder­wijs volgen en toetsen maken. Docenten worden bij het geven van dit onderwijs ondersteund door passende educatieve applicaties en een flexibele digitale leeromgeving.

Domein onderzoek

 • Verantwoord omgaan met data. Ambitie: Onderzoekers kunnen zowel gevoelige als niet-gevoelige data volgens de FAIR-principes beschikbaar stellen en optimaal hergebruiken.
 • Optimaal gebruikmaken van infrastructuren. Ambitie: Alle onderzoekers kunnen zich zonder zorgen richten op hun onderzoek en daarbij effectief gebruik maken van de beschikbare voorzieningen in de digitale infrastructuur. In SURF-verband realiseren we een versterkte aansluiting van (inter)nationale infrastructuren.
 • Skills en capaciteit opbouwen. Ambitie: De competenties die onderzoekers voor de digitalisering van onderzoek nodig hebben, worden ondersteund door een gedeeld curriculum, via de samenwerking tussen Digital Competence Centres en onderzoeksscholen.
 • Open science versterken. De onderzoeksgemeenschap kan de omgang met informatie over onderzoek op verantwoorde wijze vormgeven en heeft de regie over het delen, vinden en evalueren van publiek gefinancierd onderzoek.

De overgang naar 1SURF en het toekomstperspectief dat de SURF-strategie schetst, vragen dat de SURF-organisatie zich ontwikkelt. De gewenste ontwikkeling en het DNA van SURF komen samen in de kernwaarden passie, betrouwbaar en open.

Bron: SURF strategie 2022 – 2027

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen