Home Thema's Onderwijsinnovatie Unesco wil minimumleeftijd van dertien jaar voor gebruik AI op scholen
Onderwijsinnovatie

Unesco wil minimumleeftijd van dertien jaar voor gebruik AI op scholen

Minimumleeftijd-AI
Achtergrond

Unesco, de onderwijsorganisatie van de VN, wil dat leerlingen pas vanaf hun dertiende gebruik mogen maken van Artificial Intelligence, zoals ChatGPT. Ook moeten docenten getraind worden in het onderwerp. Dat staat in de Guidance on Generative AI in Education and Research, die  op 7 september werd gelanceerd tijdens de Digital Learning Week van de Unesco.

Guidance on Generative AI in Education and Research

De UNESCO-richtlijn legt eerst uit wat generatieve AI is en hoe het werkt. Vervolgens gaat de Guidance dieper in op de controverses rond generatieve AI en de implicaties voor het onderwijs. In het bijzonder hoe deze de kloof tussen digitale gegevens verergert. De huidige ChatGPT-modellen zijn namelijk gebaseerd op gegevens van online gebruikers die de waarden en dominante sociale normen van het noordelijk halfrond weerspiegelen.

Leeftijdsgrens gebruik AI

De Guidance zet vervolgens zeven belangrijke stappen uiteen die overheden moeten nemen om generatieve AI te reguleren en om beleidskaders vast te stellen voor het ethische gebruik ervan in onderwijs en onderzoek. Onderdeel daarvan is het goedkeuren van mondiale, regionale of nationale normen voor gegevensbescherming en privacy. De Guidance stelt ook een leeftijdsgrens van dertien jaar vast voor het gebruik van AI-hulpmiddelen in de klas en roept op docenten te trainen op dit onderwerp.

Voortbouwend op de UNESCO-aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie uit 2021 en de Beijing Consensus over kunstmatige intelligentie in het onderwijs uit 2019, bevordert de Guidance menselijke keuzevrijheid, inclusie, gelijkheid, gendergelijkheid en culturele en taalkundige diversiteit. De Guidance speelt ook in op de zorgen die zijn geuit tijdens de eerste mondiale ministeriële rondetafelconferentie over generatieve AI, bijeengeroepen door UNESCO in mei 2023.

ChatGPT

Generatieve AI werd in november 2022 onder de aandacht van het publiek gebracht met de lancering van ChatGPT, de snelst groeiende app in de geschiedenis. Met de kracht om output zoals tekst, afbeeldingen, video’s, muziek en softwarecodes te genereren, hebben generatieve AI-tools verstrekkende gevolgen voor onderwijs en onderzoek.

Toch is de onderwijssector grotendeels niet voorbereid op de ethische en pedagogische integratie van deze zich snel ontwikkelende instrumenten. Uit een recent wereldwijd onderzoek van UNESCO onder meer dan 450 scholen en universiteiten bleek dat minder dan tien procent van hen institutioneel beleid en/of formele richtlijnen had met betrekking tot het gebruik van generatieve AI-toepassingen. De voornaamste oorzaak daarvoor was het ontbreken van nationale regelgeving.

In juni 2023 waarschuwde UNESCO dat het gebruik van generatieve AI op scholen in een te snel tempo werd uitgerold, met een zorgwekkend gebrek aan publieke controle, controles of regelgeving. De organisatie heeft een paper uitgebracht waarin wordt onthuld dat het publiceren van een nieuw leerboek meer autorisaties vereist dan het gebruik van generatieve AI-tools in de klas.

Audrey Azoulay

Volgens Audrey Azoulay, directeur-generaal van UNESCO, kan generatieve AI een enorme kans bieden voor de menselijke ontwikkeling, maar kan het ook schade en vooroordelen veroorzaken. Azoulay: “Het kan niet in het onderwijs worden geïntegreerd zonder publieke betrokkenheid en de noodzakelijke waarborging en regelgeving van overheden.” Volgens Azoulay zal de Guidance beleidsmakers en docenten helpen het potentieel van AI optimaal te benutten voor het primaire belang van leerlingen.

Bron: Unesco, Nationale Onderwijsgids.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek