Home Thema's 8. Onderwijsinnovatie Versnellingsplan: proeftuin voor digitalisering in het onderwijs
8. Onderwijsinnovatie

Versnellingsplan: proeftuin voor digitalisering in het onderwijs

Achtergrond

Wat kan digitalisering betekenen voor het onderwijs? Met deze vraag in het achterhoofd werd twee jaar geleden het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT gelanceerd, een bijzondere samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, SURF, studentenorganisaties en het Ministerie van OCW. Anka Mulder bedacht het Versnellingsplan en maakt deel uit van de stuurgroep. “Ons doel is: beter onderwijs en meer maatwerk voor studenten met behulp van digitaal onderwijs.”

Sinds drie jaar is Anka Mulder voorzitter bij Saxion Hogescholen. Daarvoor maakte zij jarenlang deel uit van het college van bestuur van de TU Delft. In haar tijd bij TU Delft maakte Mulder zich al sterk voor digitaal onderwijs. “TU Delft heeft een reputatie hoog te houden, want al jarenlang lopen zij voor op dit gebied. Ik ben er trots op dat ik daar destijds een bijdrage aan heb mogen leveren. Digitalisering in het onderwijs heeft altijd mijn aandacht gehad. Dat betekent overigens niet dat ik een soort digital believer ben die het onderwijs volledig wil digitaliseren. Wat mij betreft werken we toe naar een toekomst waarbij we de beste aspecten van fysiek onderwijs combineren met de voordelen van digitaal onderwijs.”

Impuls

Maar zo ver is het nog niet. Mulder: “Er zijn nog veel lessen te leren over hoe we digitaal onderwijs optimaal kunnen inzetten. Tot voor kort waren universiteiten en hogescholen allemaal op hun eigen manier bezig met digitaal onderwijs. Er werd veel inspanning geleverd, overal moest telkens opnieuw het wiel worden uitgevonden. Zo kwam ik op het idee van het Versnellingsplan. Door de krachten te bundelen geven we het gezamenlijke kennisniveau van alle universiteiten en hogescholen een impuls. Met als doel: beter onderwijs en meer maatwerk voor studenten met behulp van digitaal onderwijs.”

Versnellingszones

Het Versnellingsplan is opgedeeld in acht Versnellingszones, met thema’s als het professionaliseren van docenten, flexibilisering van het onderwijs, digitale (open) leermaterialen en het veilig benutten van studiedata. Mulder: “Elke zone bestaat uit een of twee aanvoerder(s), een verbinder en ondersteuner en vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen. De vertegenwoordigers moesten solliciteren om een rol te bemachtigen in een van de Versnellingszones.”

Zo hebben we een platform gecreëerd waarin het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het starten van nieuwe initiatieven centraal staat. Het is een soort proeftuin, waarbij we onderzoeken waar de behoeften liggen, wat werkt en wat niet.

“Met als voorwaarde dat de onderwijsinstelling waar de sollicitant aan verbonden is ook daadwerkelijk innovatief bezig is met één van onze thema’s. Zo hebben we een platform gecreëerd waarin het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het starten van nieuwe initiatieven centraal staat. Het is een soort proeftuin, waarbij we onderzoeken waar de behoeften liggen, wat werkt en wat niet. We hebben niet de illusie dat alle initiatieven die we nemen een succes worden. Fouten maken hoort erbij. Ook daar zijn waardevolle lessen uit te trekken.”

Breed draagvlak

Samen met een collega van SURF werkte Mulder het Versnellingsplan verder uit, waarna het werd omarmd door de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen. “De steun van de koepels is mooi, maar belangrijker nog is dat de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen onderling op gang is gebracht”, vervolgt Mulder. “Dat is gelukt, mede dankzij de steun van het ministerie van OCW dat ook in het Versnellingsprogramma participeert. Maar wat ik helemaal fantastisch vind, is dat via het Interstedelijk Student Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ook studenten deel uitmaken van de stuurgroep van het Versnellingsprogramma.’

Snelkookpan

Door corona is de digitalisering van het onderwijs natuurlijk in een stroomversnelling geraakt. Mulder: “Het was een snelkookpan. Vanuit de praktijk kwamen er opeens heel veel vragen op ons af. Zo kwamen er bijvoorbeeld vragen over het afnemen van online toetsen en het praktijkonderwijs. Tot dat moment waren dat geen thema’s binnen het Versnellingsplan, maar we hebben direct twee werkgroepen geformeerd om deze thema’s op te pakken.”

Mulder vervolgt: “Ook het privacyvraagstuk en hoe om te gaan met data is actueel. Natuurlijk moet je daar heel zorgvuldig mee omgaan, maar tegelijkertijd kun je met behulp van data meer maatwerk leveren in het onderwijs. En dat kan een enorme meerwaarde zijn voor studenten. Dat zijn interessante vraagstukken die het waard zijn om te onderzoeken.”

Landingsplatform

“De afgelopen twee jaar zijn we druk geweest met de organisatie van het Versnellingsplan, waarbij we veel kennis uitwisselden en ideeën verder uitwerkten. De komende twee jaar gaan we daar onverminderd mee door. Tegelijkertijd zijn we nu aan het nadenken hoe we al die kennis op een dynamische manier toegankelijk kunnen maken, door een landingsplaats of platform te creëren. Kortom, een plek waar universiteiten, hogescholen, docenten en studenten terecht kunnen met al hun vragen en ideeën over digitaal onderwijs.

Ik denk verder dat het idee achter het Versnellingsplan en de manier waarop wij het hebben georganiseerd ook voor het primair- en voortgezet onderwijs interessant kan zijn. De meeste thema’s waar wij ons nu over buigen met betrekking tot digitaal onderwijs, zijn voor hen ook actueel en relevant.’

Meer informatie over het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is te vinden op www.versnellingsplan.nl.

Delen:
Trending topics
Aanpassen aan het nieuwe onderwijslandschap: hoe doe je dat?
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl