Home Thema's Onderwijsinnovatie Vijf miljoen subsidie voor schoolontwikkeling funderend onderwijs
Onderwijsinnovatie

Vijf miljoen subsidie voor schoolontwikkeling funderend onderwijs

schoolkracht
Nieuws

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt met de subsidieregeling Schoolkracht vijf miljoen euro beschikbaar voor schoolontwikkeling in het funderend onderwijs. Scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs kunnen tot en met 15 januari 2021 plannen indienen rond de thema’s verbeteren onderwijskwaliteit, omgaan met leraren- en schoolleiderstekort, kansen(on)gelijkheid en digitalisering. Een school kan per maximaal één vestiging een bedrag van maximaal 30.000 euro aanvragen.

OCW komt met Schoolkracht, omdat schoolontwikkeling essentieel is voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en docenten komen daarbij vaak wel met verander- en verbeterideeën, maar beschikken niet over tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk. Schoolkracht sluit aan op de reactie van OCW in september 2020 op het onderzoeksrapport van McKinsey, ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’. Het rapport riep op om eerst fors te investeren in uitdagingen die voorkomen dat de kwaliteit van onderwijs afneemt en om vervolgens te investeren in het verder verhogen van de onderwijskwaliteit.

Voorwaarden

Er kan subsidie worden ingediend voor personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn.

Het plan voor schoolontwikkeling bevat onder meer:

  • het doel of de doelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • op hoofdlijnen waarop de schoolontwikkeling zich richt;
  • de activiteiten om tot uitwerking en uitvoering van de schoolontwikkeling te komen;
  • de inzet en rollen van alle betrokkenen bij de schoolontwikkeling en de manier waarop het gehele team betrokken wordt;
  • een omschrijving hoe de schoolontwikkeling duurzaam wordt voortgezet, ook na afloop van de subsidietermijn.

Tijdspad

  • T/m 15 januari 2021: Subsidie aanvragen.
  • Uiterlijk 12 maart 2021: Bericht over toekenning.
  • Uiterlijk 31 mei 2021: Uitbetaling subsidie.
  • 1 maart 2021 t/m 31 augustus 2022: Uitvoering plan.

De aanvraag loopt via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Klik hier voor Vragen en Antwoorden over Schoolkracht.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek