Home Thema's Onderwijsinnovatie Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang
Onderwijsinnovatie

Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang

Vlaamse scholen boeken opnieuw digitaal vooruitgang
Achtergrond

Vlaamse scholen hebben voor het tweede achtereenvolgende jaar digitale vooruitgang geboekt. Dat meldt de Onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid. Daarmee lijkt Digisprong, de investering van inmiddels een half miljard euro waarmee de Vlaamse overheid de achterstand van de scholen tijdens de coronacrisis wil ombuigen in een voorsprong, zijn vruchten af te werpen.

Nulmeting en eerste meting digitale vooruitgang

In het schooljaar 2021-2022 vond de nulmeting plaats van de Onderwijsinspectie plaats over Digisprong. Dit gebeurde in de periode 30 mei tot 17 juni 2022.  De nulmeting rapporteerde over het ICT-beleid op scholen, over het ICT-gebruik in de onderwijsleerpraktijk en over randvoorwaarden zoals digitale competenties,  attitudes en infrastructuur, tijd en ondersteuning.

In het schooljaar 2022-2023 was er een opvolgmeting. Deze vond plaats in mei en juni 2023. Bij deze tweede meting herhaalde de Onderwijsinspectie de online bevraging van de nulmeting: 4081 onderwijsprofessionals, 6555 leerlingen en 6747 ouders namen deel. Een belangrijke aanvulling ten opzichte van de nulmeting zijn de interviews met beleidsverantwoordelijken, ICT-coördinatoren en leraren, en klasobservaties in dertien scholen.

Van inhaalbeweging naar duurzame verankering

De tweede meting laat zien dat de digitale transformatie van scholen in Vlaanderen in een hogere versnelling is geraakt:

 • Respondenten geven aan:
  • dat ze meer beleid voeren rond ICT,
  • dat er meer aandacht is voor bijscholingen specifiek gericht op ICT-noden,
  • dat er zowel technisch als pedagogisch meer afspraken gemaakt zijn.
 • Leerlingen hebben het gevoel dat:
  • de leraren rekening houden met hun digitale toestellen,
  • dat er meer feedback komt,
  • dat er digitale differentiatie is.
 • De infrastructuur is verbeterd:
  • Er is meer internettoegang.
  • Meer leraren en leerlingen hebben een eigen toestel. 93% van de bevraagde leerlingen en 73% van de onderwijsprofessionals geeft aan dat ze aan het einde van vorig schooljaar over een eigen toestel beschikten.

Opvallende trend

Een opvallende trend is de verschuiving van technische ondersteuning, voorheen voornamelijk gericht op infrastructuur, naar een meer didactische ondersteuning van leraren. De didactische meerwaarde van technologie en de integratie ervan met leerplannen en onderwijsdoelen blijven daarom volgens de Onderwijsinspectie de komende jaren punten van aandacht.

De Onderwijsinspectie ziet een belangrijke rol weggelegd voor ICT-coördinatoren. Zij zijn cruciaal bij het ondersteunen van leraren bij de effectieve integratie van digitale middelen. Hoewel hun meerwaarde duidelijk is, is hun aanwezigheid op de klasvloer nog beperkt constateert de Onderwijsinspectie.

Uitdagingen

Ondanks de duidelijke vooruitgang zijn er nog altijd uitdagingen:

 • Na twee jaar Digisprong beschikken de meeste scholen inmiddels wel over een ICT-beleid, maar dat blijkt nog niet altijd even doelgericht en nog te vaak beperkt tot de aankoop van toestellen en de uitbouw van een digitale infrastructuur.
 • Scholen moeten hun beleid en praktijken voortdurend aanpassen aan de snel evoluerende digitale omgeving.
 • Het blijft van belang om in deze snel veranderende omgeving de digitale geletterdheid van leerlingen te blijven bevorderen en in te spelen op actuele tendensen zoals Artificiële Intelligentie (AI).

De snelle maatschappelijke veranderingen onderstrepen het belang van de Digisprong en tonen volgens de Onderwijsinspectie tegelijk dat de laatste stap nog niet is gezet. Dat is ook niet verwonderlijk. De Digisprong is nu eenmaal een grote transformatie die meerdere jaren vergt.’

Vlaamse minister van Onderwijs positief

De Vlaamse minister van Onderwijs is positief over de ontwikkelingen: “Het Vlaams onderwijs heeft in spoedtempo een digitale inhaalbeweging gemaakt die gezien mag worden. Als je weet dat veel scholen nog maar een paar jaar geleden amper een digitaal beleid konden ontwikkelen, dan begrijp je dat er op korte tijd heel veel gebeurd is. Deze Digisprong is een hefboom voor meer onderwijskwaliteit, zeker als we er nu in slagen om de geboekte vooruitgang te verankeren en te verduurzamen, ook op pedagogisch gebied.”

Bronnen: Schoolit, Onderwijsinspectie Vlaamse overheid.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library
Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang