Home Thema's Onderwijsinnovatie Vlaamse Scholierenkoepel lanceert advies rond AI en VR in de klas bij het secundair onderwijs
Onderwijsinnovatie

Vlaamse Scholierenkoepel lanceert advies rond AI en VR in de klas bij het secundair onderwijs

Vlaamse Scholierenkoepel lanceert advies rond AI en VR in de klas bij het secundair onderwijs
Nieuws

De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een advies gelanceerd rond AI en VR in de klas met daarin achttien concrete voorstellen richting de minister van onderwijs, verschillende onderwijsinstanties en schoolteams om slim met nieuwe technologie aan de slag te gaan. Voor het advies bevroeg de Vlaamse Scholierenkoepel zo’n 11.000 leerlingen in het secundair onderwijs.

Vier ontwikkelingen rond AI in het onderwijs

De scholieren onderscheiden in het advies vier opvallende ontwikkelingen waarin AI het onderwijs verandert:

 • Leerlingen maken schoolopdrachten met behulp van een slimme chatbot.
 • Leerlingen maken oefeningen met adaptief leermateriaal.
 • Leerlingen leren met virtual reality (VR).
 • Leerlingen krijgen feedback met behulp van slimme chatbots.
Vijf aandachtspunten om met AI als hulpmiddel aan de slag te gaan

Artificiële intelligentie in het onderwijs mag volgens scholieren niet gezien worden als een bedreiging, wel als een hulpmiddel. Het is volgens de scholieren vanzelfsprekend dat AI natuurlijk niet zomaar ingezet kan worden in het onderwijssysteem. Daarom zijn er vijf belangrijke aandachtspunten:

 • Laat scholieren leren over én met AI.
 • Een totaalverbod is geen goed idee.
 • Afspraken over het gebruik van AI zijn nodig.
 • Scholieren vragen aandacht voor de impact van AI op hun welbevinden.
 • Scholen hebben een digitale basisinfrastructuur en professionalisering nodig.
Vijf vereiste competenties om AI te kunnen gebruiken als hulpmiddel

Scholieren noemen in het advies vijf competenties die in het onderwijs nodig zijn om AI te gebruiken als hulpmiddel:

 • Een open houding ten aanzien van nieuwe technologie.
 • Digitale geletterdheid bij leerkrachten (en scholieren).
 • Een basis aan kennis over AI.
 • Een kritische en ethische houding.
 • Talige vaardigheden.
Achttien concrete voorstellen

De Vlaamse Scholierenkoepel komt uiteindelijk tot achttien concrete voorstellen om slim met nieuwe technologie aan de slag te gaan: acht aan de minister van onderwijs, zes aan de verschillende onderwijsinstanties (Departement, onderwijsnetten, pedagogische begeleidingsdiensten) en vier aan de schoolteams.

Aan de minister van onderwijs
 • Bereid alle scholieren voor op een leven met Artificiële Intelligentie (AI). Laat scholieren leren over en met AI en geef dit een plaats in de minimumdoelen voor alle leerlingen.
 • Moedig scholen aan om (participatief) een AI-beleid uit te denken en op te nemen in hun ICT-beleid.
 • Blijf de werking van het Kenniscentrum Digisprong ondersteunen en moedig het aan om verder te werken rond een sterk AI-beleid in het onderwijs.
 • Bied het kader aan zodat iedere leerkracht (in opleiding) een pedagogische vorming over artificiële intelligentie kan volgen. Zorg voor verdere professionalisering op het vlak van digitale vaardigheden bij leerkrachten en leerlingen. Voorzie hiervoor de nodige middelen.
 • Evalueer het XR-actieplan vanuit scholierenperspectief. Maak ook werk van een tussentijdse evaluatie. ‘Hoe ervaren scholieren Extended Reality in de klas?’ en ‘Wat verloopt goed en wat kan beter?’ zijn vragen die niet mogen ontbreken in de opvolging en evaluatie.
 • Bewaak de verdere commercialisering van AI-tools in het onderwijs. Zorg ervoor dat deze steeds functioneren als gelijkmaker. AI-tools moeten toegankelijk zijn voor alle scholieren.
 • Investeer in de verbetering van wifi-infrastructuren op scholen om een vlotte toegang tot digitale hulpmiddelen, waaronder AI, mogelijk te maken.
 • Stimuleer scholen om vernieuwende experimenten met AI in de klas toe te staan. Voorzie voldoende inspirerend lesmateriaal op een toegankelijk platform, bijvoorbeeld Klascement.
Aan de verschillende onderwijsinstanties
 • Bereid alle scholieren voor op een leven met AI. Laat scholieren leren over en met AI en geef dit een plaats in de leerplandoelstellingen voor alle leerlingen.
 • Moedig scholen aan om participatief een beleid rond AI uit te denken en op te nemen in het ICT-beleid. Doe dit samen met scholieren.
 • Maak gebruik van de kennis en expertise van Kenniscentrum Digisprong voor de uitwerking van een AI-beleid op school.
 • Voorzie voor iedere leerkracht een pedagogische vorming over artificiële intelligentie en zorg voor verdere professionalisering op het vlak van digitale vaardigheden bij leerkrachten en leerlingen.
 • Investeer in de verbetering van wifi-infrastructuren op scholen om een vlotte toegang tot digitale hulpmiddelen, waaronder AI, mogelijk te maken.
 • Stimuleer scholen om vernieuwende experimenten met AI in de klas toe te staan. Voorzie voldoende inspirerend lesmateriaal op een toegankelijk platform, bijvoorbeeld Klascement.
Aan schoolteams
 • Maak breed gedragen afspraken in het schoolreglement over hoe om te gaan met AI-gegenereerde schoolopdrachten voor scholieren en leerkrachten. Betrek hierbij alle actoren: leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • Voorzie voor iedere leerkracht een pedagogische vorming over artificiële intelligentie en zorg voor verdere professionalisering op het vlak van digitale vaardigheden bij leerkrachten en leerlingen.
 • Herdenk het doel van lees- en schrijfopdrachten, want dit is niet meer aangepast aan de huidige digitale AI-evolutie. De vraag ‘Hoe schoolopdrachten opstellen en hierbij AI-tools niet uitsluiten, maar integreren?’ moet hierin centraal staan.
 • Neem in het verplicht beleid op leerlingenbegeleiding of het welbevindenbeleid van de school een stukje op rond het grensoverschrijdende gebruik (of misbruik) van AI en de impact op het welbevinden. Betrek scholieren bij de uitwerking ervan.

Bron: Vlaamse Scholierenkoepel

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library
Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang