Home Thema's Onderwijsinnovatie VO-raad presenteert Sectorrapportage 2022
Onderwijsinnovatie

VO-raad presenteert Sectorrapportage 2022

Nieuws

De VO-raad heeft de Sectorrapportage 2022 uitgebracht. Daarin laat de VO-raad aan de hand van thema’s zien hoe het VO ervoor staat. Ook komt de VO-raad met oplossingen voor vraagstukken als lerarentekorten, huisvesting en kansengelijkheid.

Lerarentekort

Het tekort aan leraren en schoolleiders blijft tot 2031 toenemen tot 2423 fte. Oplossingen die de VO-raad voorstelt zijn:

 • Meer regionale samenwerking van schoolbesturen met elkaar en met de lerarenopleidingen.
 • Verlaging van de werkdruk van leraren.
 • Het toegankelijker maken van lerarenopleidingen (zij-instroom).
 • Het beter begeleiden van startende leraren en schoolleiders.
 • Meer tijd voor professionele ontwikkeling.
 • Onorthodoxe maatregelen, zoals vermindering van het aantal uren dat leraren voor de klas staan.
Leerlingendaling

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt al geruime tijd. Ook de komende jaren zet die daling door: van 934.164 in 2021 naar 891.229 in 2031. Het verschil tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de rest van Nederland is groot. Binnen de G4 groeit het aantal leerlingen de komende tien jaar met bijna anderhalf procent. Buiten de G4 daalt het leerlingenaantal in die periode juist, met ruim vijf procent.

Vroege selectie belemmert kansengelijkheid

De Sectorrapportage 2022 laat zien dat:

 • Het aantal meervoudige schooladviezen licht stijgt.
 • Het aantal leerlingen dat doorstroomt naar vervolgonderwijs (stapelt) iets toeneemt.
 • Het aantal scholen met een breed onderwijsaanbod licht toenam.

Om kansengelijkheid te bevorderen pleit de VO-raad voor:

 • Latere selectie.
 • Meer scholen moeten heterogeen onderwijs en brede brugklassen gaan bieden.
 • Meer regionale samenwerking tussen schoolbesturen.
Goed onderwijs vereist betere huisvesting

Uit de Sectorrapportage komt naar voren dat:

 • Het gemiddelde schoolgebouw 41 jaar oud is.
 • Het gemiddelde schoolgebouw wordt pas na 75 jaar vervangen.
 • Van de schoolgebouwen heeft 80 procent een binnenklimaat dat niet voldoet aan de normen.
 • In slechts 69 procent van de schoolgebouwen zijn alle voorzieningen en faciliteiten toegankelijk voor leerlingen met een fysieke beperking.
 • Veel schoolgebouwen zijn ongezond, niet duurzaam en niet geschikt voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen.

De VO-raad roept in een manifest het kabinet op om goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen tot beleidsprioriteit te maken. Hiervoor is een structurele jaarlijkse investering van minstens €730 miljoen nodig.

Bron: VO-raad

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek