Home Thema's Onderwijsinnovatie VO-raad wil met verbeteraanpak passend onderwijs werken aan inclusiever onderwijs
Onderwijsinnovatie

VO-raad wil met verbeteraanpak passend onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

Nieuws

De 25 verbetermaatregelen uit de voortgangsrapportage ‘Verbeteraanpak passend onderwijs 2021’ moeten volgens de VO-raad niet apart, maar in samenhang worden beoordeeld. Bovendien moeten ze worden beoordeeld in het licht van de ontwikkeling naar inclusief onderwijs.

De ‘Verbeteraanpak passend onderwijs 2021’ is gebaseerd op 25 maatregelen, die in november 2020 zijn opgesteld aan de hand van de ‘Evaluatie passend onderwijs’. In de voortgangsrapportage staat een overzicht van de stand van zaken van alle maatregelen en de voortgang op de uitvoering van een aantal moties van de Tweede Kamer.

Bijdragen aan inclusief onderwijs

De VO-raad vindt het een positieve ontwikkeling dat er op veel fronten hard gewerkt wordt aan de verbeteraanpak. De VO-raad hoopt dat de volgende bewindspersoon – inmiddels is het bekend dat dit Robbert Dijkgraaf gaat worden – zich focust op de belangrijkste verbeterpunten in samenhang. Volgens de VO-raad kunnen een aantal van de 25 maatregelen bijdragen aan inclusief onderwijs, zoals:

  • leerrecht;
  • hoorrecht;
  • ‘expertise jeugdhulp benutten in de school’.

Andere maatregelen zijn volgens de VO-raad vooral voortgekomen uit politieke druk en niet vanuit inhoudelijke argumentatie zoals:

  • het terugbrengen van de reserves;
  • de landelijke norm voor basisondersteuning;
  • de maatregelen rond governance.
Samenwerking onderwijs-zorg

De VO-raad constateert dat in de voortgangsrapportage nadere informatie ontbreekt over de onderwijs-zorgtafel en dat de hervormingsagenda slechts zijdelings wordt genoemd. De VO-raad vindt het van groot belang voor de verbeteraanpak passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs dat onderwijs en gemeenten samenwerken om te komen tot integrale ondersteuning van leerlingen en hun gezinnen. Daarom wil de VO-raad, samen met de andere onderwijsraden, actief meedenken over een toekomstige stelsel waarin onderwijs en jeugdzorg integraal samenwerken en gebruikmaken van onderwijs als vind- en werkplek.

Inhoud belangrijker dan structuur

De VO-raad vindt het belangrijk dat er een einde komt aan de voortdurende discussies over structuur(wijzigingen), omdat deze niet bijdragen aan beter passend en inclusiever onderwijs. Op het punt van onafhankelijk intern toezicht moet er daarom vooral een regeling komen waarbij besturen, scholen en samenwerkingsverbanden zich kunnen richten op de inhoud en op de manier waarop de partijen kunnen werken aan passend en inclusiever onderwijs. Bij de verschillende rollen binnen een samenwerkingsverband, zoals medezeggenschap, eigenaar, toezichthouder en uitvoering, is volgens de VO-raad vooral de samenwerking van belang en niet een nieuwe structuurdiscussie.

Bron: VO-raad

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Starten met digitaal examineren is een ‘serious game’