Home Thema's 8. Onderwijsinnovatie Slob informeert scholen over voortgang Nationaal Programma Onderwijs
3. Digitaal lesgeven

Slob informeert scholen over voortgang Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs
Nieuws

Op 24 maart 2021 hebben alle scholen in het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs een brief van minister Slob ontvangen met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In de brief staat hoe het proces de komende maanden eruitziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit de overheid wordt geboden om te zorgen dat de huidige generatie leerlingen een kansrijke toekomst tegemoet gaat, ondanks corona.

Het NPO werd gelanceerd op 17 februari. Het is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona.

Tot en met april: schoolscan

Het is de bedoeling dat scholen tot en met april via een schoolscan in kaart brengen welke behoeften er zijn bij leerlingen en school. De analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen, bijvoorbeeld door te kijken naar de thuissituatie en ondersteuning die leerlingen daar krijgen. Het betreft niet alleen taal en rekenen maar alle leergebieden zoals ook Mens en Maatschappij of Kunst en Cultuur.

April-mei: keuze interventies menukaart

Op basis van de uitkomsten van de schoolscan, moeten scholen een plan maken voor een aanpak op hun school. Voor deze aanpak kunnen zij kiezen uit een lijst van interventies, die als een soort ‘menukaart’ in april beschikbaar komt op de website. De menukaart wordt samengesteld in samenwerking met deskundigen uit de wetenschap, en met docenten en schoolleiders. De interventies die hierop staan zijn bewezen of aannemelijk effectief. De interventies zijn zowel gericht op het directe contact met de leerling, als op het verhogen van de interne kwaliteit.

Mei-juni: Schoolprogramma opstellen

De gekozen interventies worden vervolgens door de scholen verwerkt in een ‘schoolprogramma’. Dit kan een addendum op het schoolplan zijn. Hiervoor gelden enkele randvoorwaarden zoals: beschrijving van conclusies uit de scan, doelstellingen die hieruit voortvloeien, en de gekozen aanpak. Dit schoolprogramma is het plan van aanpak voor de inzet van de interventies en de financieringsverantwoording daarvan in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023, inclusief duurzame borging van de resultaten van die inzet in de periode daarna. Het schoolprogramma bevat bovendien afspraken over de monitoring van de uitvoering en de resultaten op schoolniveau.

Het is de bedoeling dat scholen in de loop van 2022 opnieuw een schoolscan uitvoeren om de voortgang van de beoogde maatregelen te bezien en te kijken waar de leerlingen staan, en op basis daarvan het programma indien nodig bij te stellen.

Lees de Kamerbrief van minister Slob en klik hier voor de tijdlijn. De website van het Nationaal Programma Onderwijs vind je hier. De reactie van de VO-raad op de brief staat hier.

Delen:
Trending topics
Aanpassen aan het nieuwe onderwijslandschap: hoe doe je dat?
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl