Home Thema's Onderwijsinnovatie Wat werkt bij een flipped classroom?
Onderwijsinnovatie

Wat werkt bij een flipped classroom?

Achtergrond

De Universiteit van Utrecht deed een uitgebreid onderzoek naar een speciale vorm van blended learning, flipping the classroom (FTC), een onderwijsvorm waarbij studenten thuis de instructie online bekijken c.q. de leerstof voorbereiden en daarna in de onderwijsruimte met de docent de leerstof toepassen en verwerken aan de hand van probleemoplossende opdrachten.

Voor het onderzoek bekeken de onderzoekers 114 internationale studies. Daaruit kwamen drie argumenten naar voren die pleiten voor FTC:

 • De mogelijkheid om de instructie naar eigen behoefte te pauzeren of terug te spoelen. De hypothese is dat dit leidt tot minder cognitieve overbelasting en daardoor tot beter leren. Mits de student in staat is zelfregulatie toe te passen.
 • Het toepassen van de leerstof is vaak het lastigste onderdeel van het leerproces, en in een flipped onderwijsvorm doen de studenten dit doorgaans samen met de ‘expert’ in de onderwijsruimte, in plaats van in hun eentje en buiten de onderwijsruimte.
 • Tijdens het college of de les is er meer ruimte voor de docent om verschillende vormen van differentiatie aan te bieden. Ook is er meer tijd beschikbaar om studenten te sturen in hun leerproces en directe feedback toe te passen.

Ook halen ze voor- en nadelen aan van FTC uit eerder onderzoek:

 • Voordelen: betere prestaties, meer tevredenheid, meer flexibiliteit, meer betrokkenheid.
 • Nadelen: slechte voorbereiding door studenten, hogere studielast, arbeidsintensief, technologische beperkingen.
Ontwerpprincipes als bouwstenen

De onderzoekers formuleren zes ontwerpprincipes als bouwstenen voor een FTC:

 • Leerdoelen expliciteren waarop de onderwijsleeractiviteiten in beide componenten van de blended leeromgeving gericht zijn.
 • Een duidelijke structuur en heldere communicatie voorzien in de F2F en online componenten voor een transparant verloop van het leerproces.
 • Evaluatie- en feedbackprocessen ontwerpen in zowel de F2F als de online component van de blended leeromgeving om het leerproces zichtbaar te maken en te ondersteunen.
 • Metacognitieve scaffolding inbouwen in het blended ontwerp om de ontwikkeling van zelfregulatie te ondersteunen.
 • Aandacht besteden aan het sociale karakter van leren in de online component om het welbevinden en de motivatie te ondersteunen.
 • De digitale mogelijkheden van de blended leeromgeving benutten om gedifferentieerde onderwijsleeractiviteiten te ontwerpen die gericht zijn op de individuele leernoden van leerlingen.
Leerresultaten

Bij de leerresultaten vonden de onderzoekers twee belangrijke uitkomsten:

 • Studies die quizjes of korte toetsen toevoegden, bereikten een groter effect.
 • Het behoud van face-to-face tijd is essentieel voor een succesvolle implementatie van FTC.
Psychosociale ontwikkeling bij FTC

Voor docenten die hun studenten in een flipped classroom ook op psychosociaal vlak willen zien groeien zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Heb voldoende aandacht voor in-class activiteiten waarbij de leerinhouden voldoende cognitief verwerkt worden en waarbij bovendien interactie tussen studenten gestimuleerd wordt.
 • Zelfregulerend leren in de flipped classroom valt actief te stimuleren. In de beleving van de leerlingen, haalde de extra instructie hen uit de werk-flow.
 • Het geven van feedback is een belangrijk aandachtspunt, zowel peer feedback, als voldoende feedback van de docent naar de studenten tijdens het maken van oefeningen ter versterking van psychosociale vaardigheden.
 • Heb aandacht voor zelfsturing bij studenten, zodat ze de mogelijkheid krijgen om te groeien in hun pad naar zelfstandigheid.

Bron: Onderwijscommunity

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT
Stappenplan voor smartphonebeleid op school
Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?