Home Thema's Onderwijsinnovatie Studiedata helpen studenten bij keuze studie
Onderwijsinnovatie

Studiedata helpen studenten bij keuze studie

Achtergrond

Hoe kunnen we studiedata slim inzetten om jouw studieverloop en het onderwijs te verbeteren? Dat was de challenge die SURF postte op de site Battle of concepts. Bram Ruiter, student technische bestuurskunde, zocht het antwoord niet in een oplossing voor de universiteit, maar juist voor studenten zelf. Gebruik studiedata om studenten te helpen een juiste studiekeuze te maken. “Dat had mij in het verleden enorm geholpen!” Hij won er 2.500 euro mee. 

Bram Ruiter studeert momenteel af in de technische bestuurskunde. Hij analyseert de sociale en economische aspecten rondom technologie, bijvoorbeeld voor omvangrijke vraagstukken als de energietransitie. Daarnaast vindt hij het leuk om concepten uit te denken die hij vindt op de site Battle of concepts. Organisaties dienen hier hun challenge in en studenten gaan ermee aan de slag. Bram: “De challenge van SURF sprak me erg aan. Ik heb veel nagedacht over hoe je beter kunt studeren.” 

Gepersonaliseerd advies

Wanneer beleidsmakers en leerkrachten nadenken over studiedata gaat het vooral om learning analytics: het bijhouden van studieresultaten om te meten waar studenten staan. Bram zocht echter naar de mogelijkheden voor studenten. Hij vroeg zich af: wat had mij nou geholpen in mijn studietijd? Hij was getriggerd door het afstandsonderwijs: daardoor hebben studiegenoten veel minder spontaan contact, terwijl ze bij het volgen van een minor en master talloze keuzemomenten hebben waarbij ze wel hulp kunnen gebruiken. “Vaak heb ik een keuzevak gekozen, omdat ik via via hoorde dat iemand daar heel enthousiast over was. Bij een studentenvereniging ben je ook altijd op zoek naar gelijkgestemden en kijk je ook naar hun keuzes. Daardoor vroeg ik me af: hoe zou je dit proces kunnen vervangen door studiedata?”  

De manier waarop een studiekeuzeadviseur bij een universiteit of hogeschool met studenten omgaat is als een ouder met een puberaal kind.

Bram kwam op het idee om studenten te koppelen aan ouderejaars die qua studieresultaten op hen lijken. Bijvoorbeeld: een tweedejaars bachelor student scoort op bepaalde vakken goed en kijkt dan naar het verleden van studenten die op dezelfde vakken goed scoorden en ziet dan welke minors en masters zij kozen. Op basis van die keuzes krijgt de student idealiter zo’n drie of vier gepersonaliseerde adviezen. Die bespreekt hij vervolgens met zijn studiekeuzeadviseur.  

Zelf ontdekken en kiezen 

Bram verdeelde zijn opdracht in twee delen: een onderzoeksdeel en een ontwerpdeel. Uit het onderzoek blijkt dat studenten er in het algemeen op vertrouwen dat een universiteit goed omgaat met studiedata. Ze vinden het ook prima dat er een data-analyse plaatsvindt met hun gegevens. Aan de andere kant willen ze wel graag zelf in de lead blijven als ze een studieadvies krijgen. Bram: “De manier waarop een studiekeuzeadviseur bij een universiteit of hogeschool met studenten omgaat is als een ouder met een puberaal kind. Die adviseur is de wijze en meevoelende ouder die het kind op zijn plaat laat gaan en af en toe een goed gesprek heeft. De student wil het liefst zelf ontdekken en maakt uiteindelijk zelf zijn keuze.”  

Criteria en data voor keuze 

Bram heeft zijn concept nog niet in de praktijk gebracht, maar wil dat doen als hij na zijn studie aan de slag gaat bij IT-organisatie Vorsen, waar hij momenteel al in deeltijd werkt. Daar wil hij zijn concept omzetten in een product en testen. “Ik zou het mooi vinden als iedere student weet dat deze mogelijkheid er is. Studenten kunnen ook nu al het gesprek aangaan met een studieadviseur, maar niet iedereen maakt daar gebruik van. De oplossing die ik voor ogen heb, helpt je bij de complexe puzzel van keuzevakken selecteren en je studieloopbaan vormgeven.”  

Veel studenten baseren hun keuze nu op het lezen van een studiegids. Dat is heel tijdrovend en geeft geen goede indruk van de inhoud van die vakken. Bram: “In het ergste geval kiest een student vakken die voor de hand liggen, maar die hij niet gemotiveerd volgt waardoor zijn studieresultaten achterblijven. Die dynamiek wil ik doorbreken.”  

Tot nu toe werkt de oplossing van Bram alleen met cijfers die zijn gescoord voor vakken. Zijn er nog meer criteria waarop studenten zijn te vergelijken? “Het probleem is dan dat je studenten een vragenlijst moet voorleggen; dat maakt het vergelijken lastiger. Welke criteria of data kies je dan? De sport die iemand beoefent?” Een serieuze optie is om vakken labels te geven met de leerdoelen. Een vak kan bijvoorbeeld als label hebben ‘creatief denken’ of ‘intensief groepswerk’. Als een student daar goed op scoort, is het waarschijnlijk een vak dat goed bij hem of haar past.  

Juryoordeel 

De jury is erg te spreken over de oplossing van Bram. “Ze vinden dat ik heel erg nauwgezet en stelstelmatig aan het werk ging. Door mijn voorstel te verdelen in een onderzoek- en ontwerpgedeelte kon ik er een wetenschappelijke methode op toepassen. Daardoor was mijn rapport goed opgebouwd, alle keuzes kon ik goed beargumenteren. De grootste uitdaging is om de balans te vinden tussen een inventief en nieuw concept dat ook werkt in de praktijk. Soms is een prachtig concept te futuristisch om uit te voeren. Of je hebt een heel praktisch concept dat weinig vernieuwend is. Daar precies tussenin zitten, dat is de grote uitdaging!”  

Lees hier meer over de SURF-challenge.  

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen