Home Thema's Onderwijsinnovatie Zien!vo helpt bij het verhogen van mentale gesteldheid scholieren
Onderwijsinnovatie

Zien!vo helpt bij het verhogen van mentale gesteldheid scholieren

Sponsored

Het expertsysteem Zien! voor het voorgezet onderwijs is een instrument om de ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en leer-werkhouding van leerlingen in beeld te brengen.

Met behulp van vragenlijsten kunnen scholieren, ouders, docenten en andere medewerkers invullen hoe zij de scholier “zien” op sociaal-emotioneel vlak, maar ook qua leervaardigheden. De vragen gaan over datgene wat zichtbaar is, de uitkomsten geven dus een beeld wat de invuller van de leerling heeft.

Van interpreteren naar handelen

Zien! ondersteunt in het proces van observeren, begrijpen en handelen. Concrete ontwikkelpunten en handelingssuggesties worden gekoppeld aan de uitkomstenlijsten. Deze helpen je als docent en/of mentor vervolgens om de leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen.

Eén gemeenschappelijke taal

Met behulp van Zien! ontstaat er binnen de school een gemeenschappelijke taal in het spreken over leerlingzorg wat leidt tot een goed inzicht. Dat zorgt voor inhoudelijke, objectieve gesprekken. Bovendien neemt het inzetten van Zien! docenten werk uit handen wanneer het gaat om het omschrijven van gedrag, bijvoorbeeld bij een opstellen van een ontwikkelingsperspectief of bij rapportenvergaderingen. Zien! vervangt niet je rol als pedagoog, maar ondersteunt je daar juist in.

Ondersteuning sociaal-emotionele ontwikkeling steeds belangrijker

Inmiddels wordt Zien!vo bij ongeveer 50 middelbare scholen(gemeenschappen) in het land gebruikt. Wat we zien is dat het op vo-scholen steeds belangrijker wordt om naast het aanleren van een vak leerlingen ook te ondersteunen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zien!vo helpt om het aanleren van sociaal gedrag en het versterken van het emotioneel functioneren en de leer-werkhouding op een positieve manier vorm te geven.

Clusters en ondersteuningsitems

De onderwijsbehoeften van leerlingen op het vlak van het sociaal-emotioneel functioneren en de leer-werkhouding, vertalen zich in Zien!vo in vier clusters en 15 ondersteuningsitems.

De vier clusters zijn: Graadmeters, Gedrag, Leren en Veiligheid. De ondersteuningsitems die hieronder zijn ondergebracht worden apart bevraagd en krijgen een aparte score, waarbij 1 staat voor niet of nauwelijks zichtbaar en 4 vrijwel altijd zichtbaar. Naast de rapportage voor docenten is er ook voor leerlingen, ouders en mentoren een rapportage beschikbaar. Deze uitkomsten zijn het perfecte “praatstuk” om de verschillende aangeboden handelingssuggesties door te nemen en daarmee de scholier te helpen.

Zien!vo ondersteuningsitems
Monitoring sociale veiligheid

Elke school is verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. Wanneer je gebruik maakt van Zien!vo, hoef je daarvoor geen aparte vragenlijst meer te gebruiken. De leerlingvragenlijst is namelijk goedgekeurd als monitoringsinstrument! De uitwisseling met de inspectie verloopt (na toestemming van de school) automatisch.

Het mooie van monitoren met Zien!vo is dat je naast resultaten op schoolniveau ook resultaten op groeps- en leerlingniveau hebt in de cockpit. Dat geeft je veel inzicht. Zo weet je meteen op welk onderdeel, in welke groep, bij welke leerling(en) extra ondersteuning gewenst lijkt. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan rechtstreeks contact op Zien!vo.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Creëer zelf je digitale wereld en houd de macht in eigen hand
Geen smartphones in de klas? Geen smartphones op school!