Home Thema's Onderwijsinnovatie Zo staat het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs ervoor
Onderwijsinnovatie

Zo staat het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs ervoor

Nieuws

Het OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, heeft de eerste ‘Staat van het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs’ (V(S)O) gelanceerd. De Staat geeft antwoord op de vraag hoe het gaat met deze Amsterdamse leerlingen en haar docenten. Het is een scherpe ‘foto’ geworden. Een rapportage over trends en ontwikkelingen in de stad die veel facetten van het Amsterdamse onderwijs goed in beeld brengt.

Amsterdam telt bijna 100 scholen in het V(S)O. Op deze scholen werken circa 4.000 docenten elke dag met 47.000 leerlingen in een gevarieerd onderwijslandschap. In deze staat komen verschillende thema’s aan de orde: Het Amsterdamse Onderwijslandschap, de instroom in het V(S)O, Onderwijsresultaten, Welzijn en Ondersteuning, de Amsterdamse docenten. Daarnaast zijn vanuit interviews met leerlingen en docenten bevorderende en belemmerende factoren tijdens hun schoolloopbaan opgehaald.

Rick Steur, Voorzitter OSVO “Wat er voor mij het meeste uitspringt is het belang van de relatie van leerlingen met hun leraren. Als dat goed zit, komen de leerlingen tot goede leerresultaten. Er moet dus wel ruimte zijn voor die relatie, voor goede contacten en begeleiding. En dat is jammer genoeg niet altijd het geval. We zien de werkdruk bij docenten en de ervaren (prestatie)druk en het verminderd welzijn bij leerlingen. Met onze partners willen we gericht werken aan ruimte voor goede en prettige leer-en werkomgevingen in onze scholen”.

Resultaten op hoofdlijnen
  • In Amsterdam gaan relatief veel leerlingen naar het middelbaar onderwijs met een hoger basisschooladvies dan dat zij op de centrale eindtoets hebben laten zien. Amsterdamse leerlingen die een lager schooladvies ontvangen dan hun toetsadvies, krijgen hierna vaker een bijgesteld advies dan landelijk.
  • Het welbevinden van onze leerlingen is een prangend vraagstuk.
  • Aandacht voor het docententekort, zeker in het licht van de grote tekorten op de gehele arbeidsmarkt.
  • Toename aantal leerlingen met hbo/wo-opgeleide ouders en vwo-adviezen vergroot onevenwichtige spreiding
  • In gesprekken met leerlingen wordt het belang van goede begeleiding onderstreept.

Bron: OSVO

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics