Home Thema's Onderwijsgebouw 2.0 De (digitale) transformatie van Kennispark Twente
Hybride onderwijs

De (digitale) transformatie van Kennispark Twente

campus
Achtergrond

Kennispark Twente behoort tot de top 3 innovatiecampussen van Nederland. Kennisinstellingen, ondernemers en overheid bundelen daar hun krachten om de potentie van het gebied nog beter te benutten. Mirjam Bult – vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente – vertelt in dit interview over de belangrijkste uitgangspunten en ontwikkelingen binnen deze (digitale) transformatie.

Mirjam opent: “Ik vind het grensvlak tussen publiek en privaat fascinerend en ik begrijp niet waarom die grens vaak zo hard wordt getrokken. Vanuit de uiteindelijke gebruiker gezien maakt dat onderscheid tussen privaat en publiek namelijk weinig uit. Het gaat die gebruiker immers om goed onderwijs of een goede woning in een veilige omgeving.

We zien dat de publieke sector niet meer alleen verantwoordelijk kan zijn voor de werking van het publieke domein. Logisch, want daar heb je ook private partijen bij nodig; werk gevers, die met hun ervaring bijdragen aan beter onderwijs voor de werknemers van morgen, of bouwers die meedenken over wat nodig is om een veilige en duurzame huisvesting in een bepaald gebied te realiseren.

Juist op dat grensvlak wordt waarde toegevoegd. Mijn drijfveer is om die samenwerking verder te brengen. Publieke partijen kunnen niet in hun eentje een democratisch systeem in stand houden; private partijen borgen net zo goed onze publieke waarden en in alle gevallen staat goed burgerschap centraal.”

Emotionele intelligentie

“Ik heb zowel in het bedrijfsleven als in de wetenschap ervaring opgebouwd,” legt Mirjam uit, “zo werkte ik bij KPMG in een adviesrol voor de sector onderwijs. Daar leerde ik hoe dat gebied tussen publiek en privaat werkt en wat er nodig is om samen
te werken. Ik ontwikkelde me na mijn promotie tot universitair docent en was daarnaast manager van de rekenkamer in de gemeente Enschede. Mijn dilemma was te kiezen tussen mijn bestuurskundige en wetenschappelijke passie.

Uiteindelijk heb ik voor de bestuurskundige kant gekozen, maar dan wel binnen de context van onderzoek en onderwijs. Ik was secretaris van 4 TU, een samenwerking tussen de vier technische universiteiten. Dat zijn universiteiten die veel aan publiek private samenwerking doen. Technische universiteiten zijn van oudsher goed geworteld in de private sector. Het is geweldig dat ik met mijn PPS achtergrond nu ook voorzitter ben van de beoordelingscommissie voor het Regionaal Investeringsfonds mbo, vastgoed in mijn portefeuille heb en ook verantwoordelijk ben voor het Kennispark Twente.

Enschede – Foto’s van Mirjam Bult. De Vleugel en Techmed Centre. Foto: Rikkert Harink RH20201117

Wij behoren tot de top 3 innovatiecampussen van Nederland. Ons credo is Where science becomes business. Het feit dat ik nu in het bestuur van de Universiteit Twente zit, maakt de cirkel rond. Ik heb mezelf ontwikkeld als docent, adviseur, secretaris, in bedrijfsvoering en nu in de rol als bestuurder en ook nog eens op mijn eigen universiteit. Hoe geweldig is dat? Besturen heeft in mijn ogen vooral te maken met emotionele intelligentie, meer dan met logische intelligentie. De kunst als leider van een organisatie als de UT is om wijs te zijn, niet alleen slim.”

Community over campus

“Wereldwijd zijn er drie grote trends waar we ons als universiteit op richten: een eerlijke samenleving, een duurzame samenleving en een digitale samenleving. In die trends hebben we drie kernwaarden bekrachtigd. Ten eerste is ondernemerschap al langer onderdeel van onze identiteit. Bij het helpen en ondersteunen van mensen gaat het over moed en lef tonen en risico’s durven nemen.

De tweede kernwaarde is inclusief. Het beste werk lever je als universiteit als er diversiteit is onder je studenten en medewerkers. Van leeftijd, gender tot afkomst. Daarin hebben we geïnvesteerd als universiteit. Nu moeten we ervoor zorgen dat al die diversiteit één community wordt. Dat gaat namelijk niet vanzelf.

De derde kernwaarde is openheid. We willen een netwerkorganisatie zijn, samen met partners als het ROC en de Saxion Hogeschool. We zien echt toegevoegde waarde van elkaar. Samen willen we optrekken bij een leven lang leren in brede zin. Mbo-studenten kunnen bijvoorbeeld ook een module doen op de universiteit en andersom vinden sommige universiteitsstudenten het leuk om zich op het mbo te bekwamen in een heel ander vak. Het motto hierbij: ‘community over campus’. Onze campus is onze homebase maar we willen daar zijn waar we nodig zijn. Zo hebben we in Amsterdam samen met de VU een opleiding werktuigbouwkunde opgezet. Er was daar heel veel interesse in technische opleidingen en het is belangrijk voor Nederland dat we mensen in de techniek blijven opleiden.”

Citizen science

“Ik heb zowel HR als vastgoed in mijn portefeuille en dat is niet voor niets zo. Vastgoed kan helpen om de ontwikkeling van mensen zo goed mogelijk vorm te geven. Het is een middel om de organisatie en de mensen daarbinnen beter te laten functioneren. Citizen Science is één van onze speerpunten. Onderzoek moet veel meer gericht zijn op wat individuen daadwerkelijk willen. De oriëntatie op de burger moet groter. Een universiteit is geen hiërarchisch bastion; de campus is een plek waar je kunt sporten, wandelen, evenementen bijwonen en vooral je leven lang leren. Die betrokkenheid vind ik belangrijk en ook een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van de wetenschap.

“Een universiteit is geen hiërarchisch bastion; de campus is een plek waar je kunt sporten, wandelen, evenementen bijwonen en vooral je leven lang leren”

Eind november heeft koning Willem-Alexander ons nieuwe Technical Medical Centre geopend. Daarin experimenteren we bijvoorbeeld met Citizen Labs. We willen echt aanwezig zijn in het ziekenhuis om de wensen van de patiënt te horen en ervoor te zorgen dat we snappen wat de behoefte is. In de gesprekken met de koning hebben we hem verteld over het Twents ecosysteem, en hoe de samenwerking verloopt met het ROC van Twente, Saxion en het bedrijfsleven.”

Hybride onderwijs

“Universiteiten ontwikkelen vormen van hybride onderwijs en dat nog eens in versterkte mate door deze pandemie. Dan is het een extra uitdaging om over vastgoed na te denken; hebben we het nog wel nodig, zoals we het nu inzetten? Plaats- en tijd onafhankelijk leren is de werkelijkheid, maar daar tegenover staat de groeiende behoefte om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te werken, niet alleen in groepen, maar ook individueel en geconcentreerd. Dat vraagt om een hybride omgeving, die meer vraaggestuurd is en vooral heel aantrekkelijk om er te komen en te blijven. Die trend naar meer beleving binnen het vastgoed zie je ook in het hbo en mbo. Van daaruit vormen zich nieuwe communities.

Deze campus is daar een mooi voorbeeld van; de Universiteit Twente is na het faillissement van de textielsector opgericht omdat Twente een nieuw economisch profiel nodig had. Voorwaarde was dat het een plek zou zijn waar mensen en bedrijven elkaar zouden ontmoeten; een prachtig resultaat van het besef dat publieke en private samenwerking belangrijk is. Dat elkaar ontmoeten is de kern van de campus, of het nu om interesse in techniek of het delen van bedrijfsmatige netwerken gaat. Daarin ligt ook het motief voor de inrichting van het gebied; studeren in het groen, gecombineerd met wonen. De campus als community. In de jaren ’60 nog met een hek eromheen, nu als een open source. Dat is een plek waar nieuwe gemeenschappen worden gevormd en dat is gekoppeld aan burgerschap, aan het jezelf ontwikkelen tot een goede burger en een fijn mens. Daar hoort een veilige en uitdagende setting bij.”

Digitale transformatie en duurzaamheid

“Die omgeving moet fysiek, sociaal en digitaal veilig zijn. Daarom is die vastgoedportefeuille zo interessant. Huisvesting moet adaptief zijn en is constant in verandering. Daarbij zijn het raamwerk, de constructie en locatiekeuze meer permanent en vormen onderdeel van een visie op het gebied. Maar de inrichting is constant in beweging. Ik zie steeds vaker dat gebruikers zelf eigenaarschap ontwikkelen en vorm geven aan de inrichting van de ruimten.

Zo zie ik op de campus een nieuwe vorm van studentenactivisme ontstaan, waarbij studenten in dialoog met de staf hun eigen home bases ontwerpen. Daar ontmoeten ze elkaar en hun docenten en onderzoekers. Die home bases kunnen ze zelf inrichten en ze komen met prachtige dingen. Het gaat vooral om het creëren van een waardevolle omgeving. Daarmee geef je gebruikers iets meer mee dan alleen een speeltuin of een living lab.

Uitgangspunt in onze transformaties in huisvesting is ook een bijdrage te leveren aan de sociale en cultuurhistorische ontwikkeling van mensen. Huisvesting is in zekere zin vluchtig, maar staat ook in de tijd en de geschiedenis. Mijn ervaring is dat architecten daar een belangrijke rol in spelen. Digitale transformatie en duurzaamheid krijgen een stevige plek in de nieuwe missie en visie. Dat moeten we concreter maken. In het Enschede Lab zijn studenten van ROC van Twente, Saxion, ArtEZ en Universiteit Twente met vragen uit de wijk aan de slag gegaan. Ze leren hoe ze complementair zijn aan elkaar en werken met een bestaand probleem waarbij ook echt de eigenaren van zo’n probleem zijn betrokken: de wijkbewoners. Die inwoners krijgen weer een heel ander beeld van de student. Die kennismaking is heel waardevol.”

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
LLO Katalysator wil mismatch op de arbeidsmarkt oplossen