Home Thema's Onderwijsgebouw 2.0 Onderwijsvisie basis voor verbindende leeromgeving MBO College Hilversum
Onderwijsgebouw 2.0

Onderwijsvisie basis voor verbindende leeromgeving MBO College Hilversum

Achtergrond

Het MBO College Hilversum wil als ontdekkingsgerichte opleider, die studenten de ruimte biedt om te ontdekken wie ze zijn en wat bij hen past, haar onderwijs op maat aanbieden in een prettige en passende leeromgeving. Met hun visie op het onderwijs van morgen onder de arm ging de directie naar de RvB van het overkoepelende ROC van Amsterdam om groen licht te krijgen voor een grootschalige renovatie.

Overtuigd van de gepresenteerde uitgangspunten, gaf de RvB groen licht en stemde bovendien in de renovatie van het pand 8 jaar naar voren te halen. Het college staat daarmee aan de vooravond van een ware transformatie, die in de komende drie jaar wordt gerealiseerd. Directeur Jörgen Koelemeij van het MBO College Hilversum: “Dit gebouw staat er zo’n twintig jaar. In die eerste periode van ROC-vorming kwamen hier allerlei losse opleidingen bij elkaar, die eerder eigen huisvesting hadden. We zijn een veelzijdige school die veel verschillende opleidingen in 15 sectoren huisvest, van techniek tot de nieuwe media. Ons College staat direct naast het station en is dus goed bereikbaar.

Vlakbij vind je de Nike-atletiekbaan en de Dudok Arena sporthal, waar onze studenten sportles krijgen. In de buurt ligt ook het Media Park, waar onze mediastudenten te vinden zijn. Het gebouw ligt eigenlijk heel centraal op het Arenapark, een kantorengebied waar ook het Europese hoofdkantoor van Nike staat. Het park transformeert van een gesloten naar een aantrekkelijke open omgeving, waarbij ondernemers meer met elkaar en met ons als onderwijs willen samenwerken. Wij waren vroeger een soort gesloten fort, van binnen aantrekkelijk, maar voor buitenstaanders niet makkelijk toegankelijk. Nu zijn onze studenten voor bedrijven bezig om levensechte opdrachten uit te voeren. Zo heeft Nike in competitie onder groepen studenten techniek en horeca een opdracht uitgeschreven om een skatepark met een foodcorner te ontwerpen. Dit skatepark wordt nu daadwerkelijk op het Arenapark gerealiseerd.” Schooldomein sprak met Jörgen, de architecten Eric Wezenberg en Diederik Mulder van ZENBER Architecten en projectmanager Jeffrey Westerhuis van ICSadviseurs over de transformatie van het MBO College zelf.

Hybride onderwijsaanbieder

Jörgen: “We willen meer aandacht voor de eigen ontwikkeling van de student en veel meer onderwijs op maat bieden. Het is belangrijk dat studenten flexibel hun eigen leertraject kunnen invullen. Dit doen we onder meer door het aanbieden van College-brede keuzedelen. Zo is het bijvoorbeeld voor een student Media heel interessant om bij de opleiding ICT het keuzedeel droning te volgen. In feite het concept van de school als een snoepwinkel, waar je met van alles je zak vult. Daar hoort natuurlijk een leeromgeving bij die dat kan faciliteren en die hebben we nu niet.

De opleidingen zitten vaak verstopt achter een muur en je ziet te weinig van elkaar wat voor mooie dingen er gebeuren. Op de begane grond liggen de grote praktijklokalen en op de verdiepingen de standaard theorielokalen voor gemiddeld 25 studenten en een docent. We ontwikkelen ons als een hybride onderwijsaanbieder, dus daar hoort een andere organisatie van het onderwijs bij. Niet alleen instructie, maar ook zelfstandig en in teams werken, deels online en deels in opdracht van een bedrijf. Dat betekent dat we het gebouw opener willen maken, meer willen samenwerken en een grotere diversiteit aan leerplekken willen aanbieden.

“We maken plekken om te verleiden, te chillen en vrienden te ontmoeten, maar ook plekken met een balans tussen rust en geborgenheid”

We combineren de transformatie van onze school met een stuk onderhoud en we zetten flink in op duurzaamheid. We hebben onder leiding van ICSadviseurs medewerkers en studenten betrokken om gezamenlijk de doelen van de transformatie verder uit te werken. Hoe ziet onze ideale leer- en werkomgeving eruit? Studenten willen graag ook na de les op school kunnen verblijven om te leren en te ontmoeten en medewerkers geven aan graag een lichtere werkomgeving te willen, met meer afwisseling tussen interactiviteit en stilte. ICSadviseurs heeft op basis van alle input het programma van eisen (PvE) opgesteld. Dat PvE was vervolgens het uitgangspunt voor de selectie van de architect; dat is ZENBER Architecten geworden.”

Onderlinge verbinding tussen studenten en opleidingen

Eric: “Het is een soort vliegwielbeweging waarin onderwijs en gebouw elkaar versterken. Mijn neef Bram heeft hier gestudeerd en kon me precies vertellen waar het gebouw knelde. De essentie is om de school met buiten te verbinden, met de buurt en het bedrijfsleven. Dat gaan we doen door meer licht, transparantie en vooral ook meer groen binnen te brengen, waarbij we de grenzen van het gebouw respecteren. Het bestaande gebouw heeft ook zijn kwaliteiten, die we graag willen behouden.”

Diederik vult aan: “We willen ook de onderlinge verbinding tussen studenten en de opleidingen, zodat je elkaar weet te vinden. Nu is die verbinding er niet en juist daar liggen veel kansen.” Eric knikt: “We gaan de hoogte versterken door de verlaagde plafonds eruit te halen. Door met bamboe wandbekleding te werken en een nieuwe tribunetrap in de centrale ruimte te maken ontstaat al een heel andere sfeer. We maken plekken om te verleiden, te chillen en vrienden te ontmoeten, maar ook plekken met een balans tussen rust en geborgenheid. Het is een school waar 7.000 studenten onderwijs volgen. Naast de onderwijsbehoefte aan meer diversiteit wil je ook vanuit de menselijke schaal meer aandacht voor de behoefte van de student. We noemen dat ook wel Sticky Campus. Een school is een plek waar je graag komt om te leren en te ontmoeten.”

Jörgen: “De derde verdieping krijgt een examenzone, die rust uitstraalt. Daar maken we dus geen gezellige ontmoetingsplekken voor studenten; je moet er echt met een doel naar toe. De studenten kunnen straks, afhankelijk van de activiteit, kiezen voor geconcentreerd werken, samen werken of elkaar ontmoeten. De kantine is nu groot en daardoor anoniem. Die gaan we kleiner maken, waarbij een deel bibliotheek wordt. Zo ontstaan allerlei sferen in het gebouw.” Diederik: “Je kunt straks op verschillende plekken koffie, een broodje of een gezond sapje halen.”

Gefaseerde aanpak

Jeffrey vult aan: “We gaan het gebouw gefaseerd aanpakken, zodat het onderwijs door kan gaan. In oktober sluiten we de eerste fase af, waarbij we de centrale hal open maken en een tribunetrap aanbrengen. We halen de plafonds weg; zogenaamde deo persroosters die vooral in de jaren 90 populair waren. Daar lagen de armaturen op, waardoor het licht bovenin bleef hangen en het plafond leek te drukken. Daardoor leek de gang nog langer en smaller en dat werd nog eens versterkt door de vooral bakstenen gesloten wand aan de zijde van de praktijklokalen. Daar gaan we happen uit halen waardoor we enorm veel nieuwe ruimte creëren. Door de nieuwe trap leggen we de verbinding tussen de verdiepingen.

In de nieuwe ruimten komen leerpleinen en thuisbasissen voor de studenten. Op die manier verbinden we de sectoren met elkaar en ontstaan plekken voor spontane ontmoeting. Hierna pakken we de derde verdieping aan, waar het rustiger is. Daarna volgen de overige verdiepingen.” Eric: “De omgeving van de school is groen en dat willen we structureel naar binnen laten. Verder gaan we de praktijklokalen letterlijk open breken en mooi inrichten. De oude roosters gaan we hergebruiken en komen als lichtobject terug.” Jörgen: “De keuze voor bamboe komt ook voort uit onze duurzame visie, evenals het zoveel mogelijk hergebruiken van bestaande materialen. Daardoor hebben we besloten de vloer in hal/straat niet aan te pakken, omdat die hele operatie te milieubelastend zou zijn. Sommige kwaliteiten van het gebouw hebben we omarmd. Zo heeft de lange straat ook een eigen karakter en deze verbindt de school met buiten. We gaan overal ledverlichting hangen en die investering halen we als Ecoschool uit ons duurzaamheidsbudget.”

Impressies MBO College Hilversum
Slim organiseren

Jörgen: “Door hybride of online onderwijs neemt het belang van het gebouw niet af, maar je moet wel je onderwijs op een slimmere manier gaan organiseren. Dus het is meer een organisatie- en roostervraagstuk. Het gebouw heeft een identiteit en daar ben je als student mee verbonden. De diversiteit vanuit de provincies kom je ook in het gebouw tegen. Het mbo als verzamelbegrip bestaat niet. Een niveau 1 student gaat anders met online onderwijs om dan een niveau 4 student en daar horen weer andere randvoorwaarden bij. We gaan niet zeggen dat je voor een paar vakken naar school moet, wanneer die ook online gegeven kunnen worden. We hebben hier studenten uit elke provincie; dat betekent dus dat je goed moet plannen zodat alle online vakken op dezelfde dag gegeven kunnen worden.

Voor docenten maken we ruimtes zodat ze in het gebouw hun online lessen kunnen geven, maar studenten mogen ook naar het gebouw komen wanneer ze online les hebben. Op een leerplein kunnen ze deze dan online volgen. Het is echt mooi om die verschillende gebruikers met elkaar te verbinden en een nieuwe leeromgeving te maken waardoor het gaaf is om hier te komen en waardoor studenten trots op hun school zijn.”

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Hoe richt je met technologie onderwijs flexibel in?