Home Thema's Onderwijsgebouw 2.0 Schoolbesturen Schothorst slaan handen ineen
Hybride onderwijs

Schoolbesturen Schothorst slaan handen ineen

schoolbesturen
Blog

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort zijn gemiddeld meer dan 40 jaar oud. Dit betekent dat de gebouwen toe zijn aan renovatie of vervangende nieuwbouw. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De schoolbesturen in Schothorst sloegen de handen ineen.

In het IHP is onder andere vastgesteld in welke volgorde de scholen worden vervangen. Het IHP wordt uitgevoerd door Samenfoort PO, een coöperatie van de gezamenlijke schoolbesturen primair onderwijs in Amersfoort. De schoolbesturen zijn bouwheer en verantwoordelijk voor de vervanging van de schoolgebouwen. Zo ook in de wijk Schothorst. De scholen in de wijk, bestuurd door vier schoolbesturen, besloten de krachten te bundelen om vervangende nieuwbouw te realiseren.

De zeven scholen die in de wijk Schothorst vervangen moeten worden vallen onder vier schoolbesturen: Meerkring (openbaar en algemeen bijzonder), KPOA (katholiek), PCBO Amersfoort (protestants-christelijk) en CorDeo Scholengroep (gereformeerd). Met het oog op deze vervanging hebben de schoolbesturen al bepaalde locaties samengevoegd zodat er niet zeven, maar vier nieuwe schoolgebouwen nodig zijn.

De vier schoolbesturen besloten gezamenlijk de architect en de aannemer, in bouwteam, aan te besteden en op deze manier zoveel mogelijk samen te werken in de voorbereidings- en de uitvoeringsfase. “Het vervangen van zeven bestaande schoolgebouwen en tegelijkertijd het samenvoegen naar vier locaties, is een intensieve opgave”, licht Christian van den Brink van Meerkring toe. “Toch zagen we dit als kans om de krachten te bundelen en als vier schoolbesturen deze vervangende nieuwbouw te realiseren.

Waarom? Om zo de kosten voor de vervangende nieuwbouw zo laag mogelijk te houden en niet afzonderlijk het eigen wiel te hoeven uitvinden.” Door te kiezen voor een gezamenlijke aanpak kan zo veel mogelijk budget worden gebruikt voor het schoolgebouw zelf en niet voor advieskosten die anders gepaard gaan met vier verschillende aanbestedingen van architect en aannemer. Bovendien vormen de vier scholen een interessant bouwvolume voor een aannemer en kunnen de scholen in een bouwstroom gerealiseerd worden.

Uniform basisontwerp

Samen met de vier schoolbesturen heeft ‘19 het atelier architecten’ uit Zwolle een uniform basisontwerp voor de vier nieuwe scholen ontworpen. Het is een flexibel concept wat eenvoudig aan te passen is aan de individuele voorkeuren van een school. De architecten Sara van Popta en Irma Klevering van ‘19 het atelier architecten’ leggen uit: “We hebben gekozen voor een geleed principe. Het schoolgebouw bestaat in concept uit één of meerdere ‘kant en klare’ paviljoens. In een paviljoen zijn de onderwijsruimten en ondersteunende ruimten gevestigd.

Het heeft sanitair, een (neven)entree met trap en functioneert op zichzelf. De scholen hebben vooraf gedefinieerde keuzemogelijkheden voor de gevels en het interieur van de paviljoens. Bouwkundig is het mogelijk om verschillende grootte lokalen te realiseren met leerpleinen. De paviljoens zijn vrij op de locatie te plaatsen en aan elkaar te schakelen. Dit zorgt voor de inpasbaarheid op de diverse schoollocaties en de mogelijkheid om met het gebouwontwerp aan te sluiten bij de omgeving. De verbinding, het zogenoemde hart, ligt tussen de paviljoens. Dit hart ontwerpen we specifiek per school. Hiermee kunnen we de identiteit van de school en de aansluiting bij de omgeving optimaal vormgeven. De bijzondere ruimten en elementen als een tribunetrap liggen in dit hart. Het hart is de plek waar de spreekkamers en kantoren liggen en waar de mensen samen komen.”

“Het ontwerpproces biedt ook vele voordelen voor het bouwteam”, aldus Sarah Heemskerk en Vincent Deuning, huisvestingsadviseurs en projectmanagers bij abcnova. “Het ontwerp kan met minder inspanning tot stand komen doordat bouwkundige, constructieve en installatietechnische ontwerpprincipes op hoofdlijnen vastliggen en samen met bouwteampartner Bouwbedrijf A. Huurdeman BV uit Amersfoort getoetst zijn op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Doordat de vier scholen gefaseerd
ontwikkeld en gerealiseerd worden, is er ruimte om het uniform basisontwerp en het elementenkeuzeboek continu te verbeteren op basis van ‘lessons learned’. Het is de ambitie om op deze wijze, naarmate de verschillende projecten vorderen, faalkosten en risico’s voor zowel de opdrachtgever en ontwerpende partijen als voor de aannemer tot een minimum te beperken.”

Gebruik van elkaars gebouwen

Door de vervangende nieuwbouw gefaseerd uit te voeren gebruiken de schoolbesturen elkaars gebouwen in de schuifoperatie. Op deze manier worden kosten bespaard door geen tijdelijke huisvesting te hoeven realiseren. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het uniform basisontwerp en het ontwerp van de locatie aan het Bruispad. Hier krijgen de basisscholen OBS De Weesboom en BS De Zevensprong, beide van schoolbestuur Meerkring hun nieuwe locatie. “We zijn enorm trots op deze manier van samenwerken met de andere schoolbesturen”, aldus Christian van den Brink.

“Het is een eer om als eerste aan de beurt te zijn en tegelijkertijd het basisontwerp en onze specifieke voorkeuren te combineren. Door ook deze twee ontwerpen te bundelen, creëren we direct een schaalvoordeel. In de tussentijd worden onze lessen voor BS De Zevensprong gegeven op het Koning Karelpad, de locatie die als doorschuiflocatie voor meerdere scholen zal worden gebruikt. Zo profiteren wij extra van de bundeling van krachten en kan al het budget ten goede komen aan de nieuwe schoolgebouwen in de wijk.”

Opvangen calamiteiten

Om de continuïteit in de projecten te borgen, is ook al gestart met de ontwerpfase van de tweede school KC Talentum. “Door de processen deels door elkaar heen te laten lopen worden eventuele calamiteiten opgevangen. Mocht er onvoorzien een nieuwbouw vertragen dan kun je doorgaan en dat is een extra voordeel van deze bundeling van krachten”, licht Thera Verdam, beleidsmedewerker huisvesting KPOA, toe. “Daarnaast is het mooi om te zien dat we een snelle start hebben kunnen maken door het gebruik van het basisontwerp en voort te borduren op eerdere ervaringen in het ontwerpproces. Zo kunnen de andere 3 scholen op een snelle manier ontwikkeld worden.”

Soepele samenwerking

Samenwerking is de verbindende factor tussen alle betrokken partijen. Door te kiezen voor een bouwteam, is bouwbedrijf A. Huurdeman BV vroeg in het ontwerpproces betrokken, namelijk vanaf de start van de voorlopig ontwerpfase. Zij hebben een adviserende rol bij het ontwerp. Om de afstemming tussen de vier schoolbesturen, de architect en de aannemer goed te begeleiden hebben de schoolbesturen abcnova in de arm genomen voor het projectmanagent. “Juist vanwege de afstemming met zo veel partijen is het belangrijk dat er een partij is aangewezen die in samenwerking met ‘19 het atelier architecten’ en bouwbedrijf A. Huurdeman BV van definitiefase tot en met realisatiefase zorgt voor een vloeiende samenwerking. Medio 2024 hopen we de ontwikkeling in Schothorst af te ronden en de wijk een nieuwe impuls te geven met 4 mooie, flexibele, functionele en duurzame schoolgebouwen”, aldus Christian van den Brink.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
De (digitale) transformatie van Kennispark Twente
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl