Home Thema's Stem voor goed onderwijs Technologie Kieswijzer over digitale focus van politieke partijen
Onderwijsinnovatie

Technologie Kieswijzer over digitale focus van politieke partijen

Technologie Kieswijzer
Achtergrond

Hoe gaan politieke partijen, die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021, om met kwesties als fake news, online privacy en de macht van Facebook en Google? Daarvoor ontwikkelde de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), een onafhankelijke kennisinstelling die maatschappijgerichte toekomstverkenningen uitvoert op het snijvlak van technologie en samenleving, de Technologie Kieswijzer. Voor de totstandkoming van deze kieswijzer is samengewerkt met Het Nieuwe Kiezen. Zij ontwikkelde het innovatieve concept voor kieswijzers waarbij geen gebruik wordt gemaakt van stellingen (eens/oneens), maar van uiteenlopende oplossingsrichtingen per onderwerp.

De STT heeft de Technologie Kieswijzer, die bestaat uit zeventien vragen, ontworpen omdat er volgens de STT weliswaar in toenemende mate wordt bericht over de kwetsbaarheid van onze online privacy, de verspreiding van fake news en de groeiende macht van Techbedrijven zoals Facebook en Google, maar dat er tijdens verkiezingscampagnes in verhouding zeer weinig aandacht wordt besteed aan deze onderwerpen. De STT wil met de Technologie Kieswijzer in kaart brengen hoe politieke partijen fake news willen bestrijden en online privacy willen bevorderen.

Verschil met traditionele stemhulpen

Een traditionele stemhulp bestaat uit een reeks stellingen waarmee je het eens of oneens bent. Eens of oneens levert echter een te zwart-wit beeld op. In veel gevallen doet dat geen recht aan wat je echt vindt. In de Technologie Kieswijzer kies je bij ieder van de zeventien thema’s uit vijf uiteenlopende oplossingen voor een probleem. Daarmee is de kans een stuk groter dat jouw smaak er wel tussen zit. Op deze wijze krijg je een genuanceerder beeld van welke partij het beste bij jou past en stem je nóg wijzer. Daarbij krijg je bij de uitslag niet alleen te zien welke partij in het algemeen het best bij je past, maar kun je ook per thema zien hoe de verschillende partijen zich tot elkaar verhouden. De zeventien thema’s die aan bod komen zijn: Digitalisering, Overheid, Burger, Meedoen, Stemproces, Beïnvloeding, Advertenties, Nepnieuws, Democratie, Online Discriminatie, Online privacy, Keuzevrijheid, Massatoezicht, Macht, Europa, Veiligheid, Duurzaamheid. Aan het eind kunnen deelnemers drie onderwerpen aangeven, die ze het belangrijkste vinden. Deze drie ingevulde onderwerpen wegen zwaarder mee in het resultaat.

Slechts één van de vijf antwoordopties mogelijk

Het concept is zo ingericht dat je steeds één antwoordoptie moet aanvinken. De vraag is namelijk wat de béste oplossing is. Oftewel waar de prioriteit moet liggen. Dit sluit andere oplossingen dus niet uit, maar geeft wel aan waar de (politieke) focus moet liggen. Het doel daarbij is om te laten zien dat er nuances zijn in de praktijk. Binaire stellingen doen namelijk geen recht aan de complexiteit van de realiteit. De vraag is dus niet óf we moeten investeren in online privacy, maar hoé we dat moeten doen.

De inhoud van deze kieswijzer is onafhankelijk van politieke partijen samengesteld. Voor de inhoud is niet alleen gekeken naar partijprogramma’s, maar ook naar relevante en actuele onderzoeken, kamerbrieven en nieuwsartikelen. Pas nadat de inhoud volledig was samengesteld is deze door de STT voorgelegd aan politieke partijen. Aan hen is vervolgens gevraagd om aan te geven welke optie zij vertegenwoordigen en wat de toelichting hierop is. Het kan dus voorkomen dat je voor een antwoordoptie hebt gekozen die wel relevant en actueel is, maar niet door een politieke partij wordt vertegenwoordigd. Deze ‘vergeten’ oplossingsrichtingen zal de STT na de verkiezingen aankaarten bij politieke partijen.

Driedelig doel

Het doel van de Technologie Kieswijzer is drieledig: naast dat het burgers moet helpen om zich beter te kunnen oriënteren op tech-gerelateerde onderwerpen en het politieke partijen moet aanzetten om zich hierover concreter uit te spreken, is deze kieswijzer een onderzoekstool. De uitkomst leert ons namelijk enorm veel over hoe Nederlanders denken over technologie en democratie. Deze kieswijzer is onderdeel van STT-toekomstverkenning 96: de toekomst van de democratie. Onderzoeker Rudy van Belkom brengt hierbinnen in kaart wat de mogelijke impact van technologie is op de toekomst van de democratie. Als kennisinstelling wil STT aandacht vragen voor de impact van de toenemende digitalisering van onze samenleving, maar neemt hierin een neutrale positie in. 

Ga hier naar de Technologie Kieswijzer en ontdek hoe politieke partijen denken over tech-gerelateerde onderwerpen.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Maatwerk dankzij modulaire opbouw opleiding ROC Friese Poort