Home Thema's Teamwork365 Van les op afstand naar hybride leren en werken 
Gepersonaliseerd leren

Van les op afstand naar hybride leren en werken 

Blog

De combinatie van fysiek en online onderwijs is voor veel scholen nog steeds de norm. Veel leraren geven tegelijkertijd les aan leerlingen in de klas en zij die thuiszitten. Ook in deze nieuwe fase kan online lesgeven nog steeds een rol spelen en kan hybride onderwijs een structureel karakter krijgen: de integratie van online en face-to-face leren. Daarbij kunnen de online lesvormen die gedurende de lockdown ontstonden nog steeds worden ingezet: groepchats, discussieborden, filmpjes en kijkopdrachten zijn ook in het klaslokaal bruikbaar. 

Digitaal onderwijs is ‘here to stay’ 

Een andere verworvenheid is het werken met Microsoft Teams. Ook al verschuift het onderwijs weer naar het klaslokaal, Teams is op veel scholen een blijvertje voor online samenwerken. Zo ziet Paul Schoemaker, beleidsmedewerker Inkoop en ICT  van Onderwijsgroep Galilei, een belangrijke rol voor het samenwerkingsplatform: “Microsoft Teams biedt nu bijvoorbeeld ook een uitstekende uitkomst om lessen door te laten gaan, wanneer een docent genoodzaakt is om thuis te blijven, maar wel les kan geven”, omschrijft hij één van de lessen die hij trok uit de lockdown. Digitaal onderwijs is here to stay, stelt Schoemaker dan ook. “Het toekomstplaatje is dat we lesmateriaal over de verschillende scholen heen inzetten. Als je op de ene locatie slechts vier leerlingen hebt die bijvoorbeeld Frans willen volgen, terwijl dit er op een andere locatie vijftien zijn, zorg je met digitaal onderwijs ervoor dat ook die vier leerlingen hun vak naar keuze kunnen volgen. Iets wat eerder fysiek, vanwege de afstand, niet mogelijk was.” Met Microsoft Teams behoren maatwerkonderwijs en persoonlijk onderwijs dus tot de mogelijkheden. 

“Met Microsoft Teams behoren maatwerkonderwijs en persoonlijk onderwijs dus tot de mogelijkheden.”

Kansen voor gepersonaliseerd leren 

Ook Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci in Leiden ziet Teams als blijvend samenwerkingsplatform. “Waar we Teams eerst vooral zagen als een ideaal middel voor het volgen en verzorgen van online lessen, ontdekten we tijdens de lockdown dat het veel méér is”, vertelt Sander van Tongeren, Hoofd ICT van de scholengroep. “We kunnen bestanden delen met elkaar en applicaties zoals die van ThiemeMeulenhoff integreren. Of er nu wel of geen fysiek onderwijs mogelijk is: Teams vormt een mooie aanvulling op het fysiek, klassikaal onderwijs.”  

Bovendien ziet van Tongeren kansen voor gepersonaliseerd leren: “Het leren zal steeds meer gepersonaliseerd plaatsvinden: ieder op zijn eigen niveau en tempo, waarbij docenten als coaches gaan optreden. Daar kunnen programma’s zoals Microsoft Teams uitstekend een belangrijke en ondersteunende rol binnen bekleden.” Hij deelt een concreet voorbeeld: “Heb je als leerling om half vijf nog een coachingsgesprek met je docent, maar is om drie uur je les al afgelopen? Dan kunnen dergelijke gesprekken ook remote plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de tienminutengesprekken. Ouders hoeven niet meer beiden op school te komen, want vader kan bijvoorbeeld ook vanaf de keukentafel inbellen voor het mentorgesprek, terwijl moeder dit vanaf haar werkplek doet.” 

Ook zijn docenten zelf inhoud gaan produceren voor de online lessen en hebben ze nieuwe vormen gevonden om les te geven. Er wordt veel meer ingezet op nieuwe apps en digitaal lesmateriaal naast het leermanagementsysteem. Docenten zijn zich gaan realiseren dat ze zelf creatiever kunnen zijn in het samenstellen van het lesmateriaal en het ondersteunen van leeractiviteiten met digitale media. Zo worden Flipped Classroommodellen, student participation en Kahoot!-achtige programma’s steeds normaler. Bij het populaire prince ‘flipping the classroom’ bekijken leerlingen de uitleg thuis online en gaan ze vervolgens in de klas met de lesstof aan de slag. Deze methode gebruiken steeds meer scholen als invulling van hybride onderwijs, juist in deze tijd. 

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening