Home Thema's Toetsen Maatwerk en experimenteren nodig bij digitaal toetsen op de campus
Toetsen

Maatwerk en experimenteren nodig bij digitaal toetsen op de campus

Achtergrond

Bij digitaal toetsen op de campus is maatwerk nodig en lef om te experimenteren met onder meer toetsvormen en tussentijds toetsen. Dat stellen zes experts die deelnamen aan een webinar-round table over digitaal toetsen op de campus. Ook is er aandacht voor de logistieke uitdagingen die daarmee samenhangen en komt men tot de conclusie was dat er bij digitaal toetsen veel overeenkomsten zijn tussen universiteiten, hbo’s en ROC’s.

De webinar-round table was een initiatief van Kees Rezelman – partner en adviseur bij ptg advies. Rezelman was met een groot team de afgelopen jaren betrokken bij de ontwikkeling van een grote toetsfaciliteit met 1.000 toetsplaatsen in het Comeniusgebouw op de campus van de Radboud Universiteit. Rezelman zag dat alle universiteiten in die periode zoekende waren en dat er behoefte was aan kennisdeling over dit onderwerp en de kansen en bedreigingen die ermee samenhangen.

Waarom digitaal toetsen op de campus?

De eerste vraag van de webinar-round table was: Waarom gaan we digitaal toetsen en in het bijzonder op de campus? Daarbij constateert Hans Schoorl – programmamanager bij de Vrije Universiteit Amsterdam – dat digitaal toetsen zowel vanuit de organisatie wordt gevraagd als vanuit de studenten. “Studenten, omdat ze al alles digitaal doen: onderwijs, sociale media en dus willen ze ook digitaal toetsen. Vanuit de organisatie komt de vraag omdat digitaal toetsen bijdraagt aan de verlaging van de werkdruk. Bovendien zorgt het voor vereenvoudiging en kwaliteitsverbetering van het toetsproces.”

Visie op onderwijs en digitaal toetsen

Vervolgens komt de vraag aan de orde: Wat is de visie van universiteiten, hbo’s en ROC’s op onderwijs en digitaal toetsen? Wat wordt getoetst en in welke vorm? Daarbij benadrukt Viola Eljon – hoofd Bureau Onderwijslogistiek bij UvA en HvA – dat aan de onderwijskundige kant moet worden besproken wat je inhoudelijk wilt examineren en met welke examenvorm – bijvoorbeeld een werkstuk of een klassiek literatuurexamen. Joost van der Velden – projectleider implementatie digitaal examineren bij ROC Midden Nederland – wijst erop dat aan het vraagstuk ook een proceskant zit: de flexibilisering van het onderwijs. “Als die flexibilisering aan de onderwijskant toeneemt, moet ook de flexibilisering aan de examineringskant volgen. Dat krijg je in de klassieke papieren vorm echter niet meer georganiseerd. Daarmee is het een autonome druk naar verdere digitalisering.”

Franc van Nunen – directeur Campus, Facilities and Real Estate bij de Vrije Universiteit Amsterdam – ziet een discrepantie: “De technologische push is door omstandigheden vrij snel gegaan. De ontwikkeling hoe je toetst en hoe je toetsvormen ontwikkelt – de inhoud – is daarin echter niet meegegaan. Nu is het daarom het moment om die ontwikkelingen weer bij elkaar te brengen.”

Integratie onderwijsplanning en examentoetsplanning

De deelnemers zien in de praktijk dat onderwijsplanning en examentoetsplanning twee gescheiden processen zijn die meestal na elkaar plaatsvinden. Ze zijn voorstander van een integratie van onderwijsplanning en examentoetsplanning. Als die in één proces plaatsvinden, kunnen er betere beslissingen worden genomen optimalere roosters worden gemaakt. Daarbij is het wel van belang aldus Koen Fleuren – hoofd Campus Development bij Radboud Universiteit – dat onderwijsondersteuning, onderwijsveld en ICT elkaars taal spreken.

Aanbevelingen

De deelnemers komen aan het eind met een aantal aanbevelingen:

  • Introduceer binnen een instelling een enterprise architect. Dit kan een persoon, team of functie zijn. De enterprise architect moet nadenken over welke rol welk systeem heeft in het totale landschap van aan elkaar geknoopte ICT-systemen.
  • Denk erover na hoe je als instelling om wilt gaan met de leverancier van toetsapplicaties. En of je in de cloud wilt toetsen of op eigen servers.
  • Besteed aandacht aan de locatie en de logistiek.
  • Zorg als instelling dat je een permanent scholingsprogramma hebt voor het werken met toetsapplicaties, bestemd voor mensen in het onderwijsproces.
  • Kijk niet alleen naar wie je nodig hebt bij de organisatie van het proces, maar ook naar de medegebruikers van de gebouwen.
  • Doe elke stap gezamenlijk, zorg dat je elkaars taal spreekt en kijk uit met aannames.
  • Durf te experimenteren met andere vormen.
  • Meer overleg tussen de verschillende onderwijsinstellingen.
  • Ga niet de komende vijf jaar bepalen hoe we het gaan doen. Want het domein is nog in ontwikkeling. Overleg kortcyclisch met elkaar.
  • Denk niet als instelling dat je alles in beeld hebt. Eén ding is namelijk zeker: je wordt verrast. Ook bij toetsen. Zorg daarom dat er altijd een klein team is dat daarop kan inspelen.

Bron: Smart WorkPlace

Beeld: Michael Kooren

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening